2+3 skäl varför du borde ta med Triuvare i IT-upphandlingen

Ska du konkurrensutsätta ett företags eller en förenings IT-tjänster? Är du på jakt efter förstklassigt IT-stöd, flexibelt partnerskap, tydliga tjänster,…

Läs hela texten

Våndas inte över den manuella informationshanteringen – automatisera den!

Hanterar ert företag informationen i en digital miljö? Mängden data i företagen ökar ständigt, samtidigt som nya krav ställs på informationen, till…

Läs hela texten

2+3 tips hur du får in offerter på IT-tjänster som är mer precisa och lättare att jämföra

Att sammanställa och jämföra offertförfrågningar är jobbigt och arbetskrävande, men väldigt nödvändigt för utvecklingen av ett företags IT-infrastruktur.…

Läs hela texten

Affärsverksamheten automatiseras – även med små steg hänger du med i utvecklingen

Kommer du fortfarande ihåg tiden då varje IT-projekt innebar en investering på minst tiotusentals euro och ett åtagande för flera år framöver?…

Läs hela texten

Full fart på det nya året? Ta kontroll över de här informationssäkerhetssakerna

Ett nytt år ger nya krafter att satsa på företagets informationssäkerhet. Vi reder ut hur du bäst utnyttjar årets IT-budget och vad som vore bra att lyfta…

Läs hela texten

Microsoft ändrar sin licensieringsmodell: det här betyder det i praktiken

Prissättningsmodellerna för Microsoft 365-licenser ändras från och med 1.3.2022. Priskategorierna förenhetligas och priserna justeras för att återspegla…

Läs hela texten

Case Dermoshop Oy

Dermoshop, som är bekant för de flesta finländare, outsourcade IT-tjänsterna till Triuvare redan för mer än 30 år sedan. Under de gångna decennierna har…

Läs hela texten

Digitaliseringstrender 2022 – lösningarna och målen för datasäkerheten går ett steg längre

Ytterligare ett år är snart till ända – vad har år 2022 att erbjuda företagen? Vilka trender inom digitaliseringen bör du känna till nu och när är det…

Läs hela texten

Triuvare förvärvar IT-företaget TreduNet Oy:s affärsverksamhet 1.12.2021

IT-expertföretaget Triuvare Oy förvärvar IT-tjänsteföretaget TreduNet Oy:s affärsverksamhet 1.12.2021. Förvärvet av affärsverksamheten har uppstått ur…

Läs hela texten

Case Löytötex Oy

Löytötex bestämde sig för att delvis outsourca IT-tjänsterna till Triuvare. En lagom stor partner tar hand om de dagliga IT-rutinerna och hanterar…

Läs hela texten