Huoleton™ Premium -palvelumallimme perustuu kiinteään kuukausihintaan. Selkeä hinnoittelumalli helpottaa asiakkaidemme ICT-budjetointia ja varmistaa, että ympäristön kehittämiseen on varattu riittävästi resursseja.

Jatkuva palvelumalli tuo IT:n kehittämiseen selkeyttä ja ennustettavuutta. Kuukausihinnan perustuessa käyttäjien ja laitteiden lukumäärään, on budjetoinnin arviointi huomattavasti helpompaa kuin esimerkiksi tuntiperusteisen yhteistyön kustannusten arviointi.

Tässä blogi-artikkelissa kerromme, miksi juuri Huoleton™ Premium -palvelumalli on jatkuvan palvelumallin ratkaisuista talouden näkökulmasta yksinkertaisin.

#1 Ei suuria kertainvestointeja

Usein liiketoimintakriittiset prosessit ovat riippuvaisia toimivasta ICT-infrasta. Asiakasviestintä tapahtuu yhä enemmissä määrin verkossa ja tuotantolaitteet ovat useimmiten yhdistettynä verkkoon ja tuotannonohjausjärjestelmiin. 

Tämän vuoksi ICT-infran hankinnat ovat yritykselle pakollisia. Jos verkkoratkaisu yllättäen pettää, yritykseltä on löydyttävä nopeasti resurssit palveluiden korjaamiseen.

Yllättävät IT:n vikatilanteet saattavat rasittaa kohtuuttoman paljon yrityksen kassaa. Erityisesti silloin, kun yritys on satsannut omaan palvelinrautaan palveluna ostamisen sijaan, yllättävät muutokset tai palvelinvirheet haukkaavat merkittävän osan yrityksen budjettia.

Olemme vertailleet jatkuvan palvelumallin ja satunnaisten tukituntien ostamista kustannusten näkökulmasta aikaisemmassa artikkelissamme. Jatkuvan palvelumallin hyödyt muodostuvat kustannussäästöjen lisäksi ICT:n  jatkuvasta kehittämisestä ja ennakoinnista. Kun IT:n kehittäminen on jatkuvaa, yritykset voivat välttää yllättävät virhetilanteet ja näin ollen myös yllättävät IT:n kustannukset.

#2 Tarkka ja vaivaton budjetointi

Jatkuva palvelumalli tuo vakautta IT-kustannuksiin. IT:n budjetointi helpottuu, kun ylläpidosta ja kehitystyöstä maksetaan kiinteää kuukausihintaa mm. tarvittavien tukituntien ja päivitysten määrästä riippumatta. Pystyttekö te ennustamaan tulevan tilikauden IT-kustannukset euron tarkkuudella nykyisen IT-kumppaninne kanssa?

Tuntiperusteisen IT-palvelun budjetointi on monelle yritykselle merkittävä haaste. Silloin talouspäällikön täytyy olla todellinen IT-asiantuntija pystyäkseen arvioimaan tarvittavat tukitunnit, päivitykset ja esimerkiksi uuden tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönottoprojektin hintalappu.

Triuvaren Huoleton™ Premium -palvelun hinnoittelu puolestaan perustuu konkreettisiin määreisiin, jotka jokainen talouspäällikkö osaa arvioida. Palvelun hinta perustuu työasemien, mobiililaitteiden, palvelinten ja toimipisteiden määrään. IT:n budjetointi ei ole koskaan ollut näin huoletonta!

Jatkuvalla kehittämisellä vältetään yllätykset IT-budjetoinnissa

Samalla kun jatkuvan palvelumallin avulla nautit selkeästä IT-tuesta ja tarkasta budjetoinnista, vältyt myös yllättäviltä IT-kustannuksilta.

Jos IT:n kehittäminen ei ole jatkuvaa, ympäristöön muodostuu usein korjausvelkaa. Lisäksi kehittämisen tulisi olla ennakoivaa ja esimerkiksi ympäristön rakenteessa tulisi huomioida myös tulevaisuuden tarpeet.

Hyvän kumppanin merkittävin hyöty tuleekin siinä, että yrityksessä voidaan keskittyä sen ydintoimintaan ja jättää kaikki IT-haasteet osaavan kumppanin ratkottavaksi.

#3 Selkeä laskutussykli helpottaa kirjanpitoa

Palveluiden ulkoistamiseen kannattaa nähdä vaivaa. Luotettavan kumppanin tunnistaa mm. siitä, että käytetyt tukitunnit raportoidaan asiakkaalle selkeästi ja asiakas on aina tietoinen siitä, mistä hän kumppanilleen maksaa.

Aina näin ei kuitenkaan ole. Lisäksi yhteistyökumppaneiden laskut saattavat muodostua epäsäännöllisesti, eli laskutussykli saattaa vaihdella. Tämä vaikeuttaa aina talouspuolella laskujen kohdentamista ja kirjanpitoa.

Tiesitkö, että Triuvare on omassa palvelumallissaan kiinnittänyt huomiota myös asiakasystävälliseen laskutukseen? Palveluita ei laskuteta ennakkoon, vaan esimerkiksi lokakuun lasku lähetetään asiakkaalle lokakuussa. Tämä pitää omalta osaltaan yrityksen kassan vakaana ja kirjanpidon järjestyksessä. 

Kerää vinkit IT-budjetointiin lataamalla maksuton oppaamme

Olemme koonneet vinkit kaikille IT:n budjetoinnista vastaaville yhteen asiantuntijaoppaaseen Jokaisen talouspäällikön opas IT:n kustannusten hallintaan. Lataa opas itsellesi yrityksen IT-budjetoinnin tueksi.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös nämä sisältömme:

Jokaisen talouspäällikön opas IT:n kustannusten hallintaan

Toni Rantanen

Toni Rantanen