En lyckad outsourcing av IT lägger ingen överhuvudtaget märke till. En uppdaterad miljö fungerar alltid klanderfritt och datasäkert. Outsourcing ger företagets resurser tid att utveckla kärnverksamheten och möjliggör en verksamhetsmiljö som ger konkurrensfördelar. I den här artikeln reflekterar vi över vilken modell för IT-outsourcing som skulle vara mest fördelaktig för ett företag.

Varför lönar det sig att outsourca IT?

I takt med den tekniska utvecklingen har IKT-miljön blivit en mycket omfattande helhet. Samtidigt är allt fler av företagets kärnprocesser beroende av en fungerande IT-infrastruktur. En försummad IT är en betydande affärsrisk och det bör beaktas redan i början av ett företags tillväxtresa.

Ett kontinuerligt IT-partnerskap är till nytta för såväl små som stora organisationer. Särskilt i tillväxtföretag lönar det sig att outsourca IT-helheten, för då kan företaget fokusera alla sina resurser på att utveckla den egna verksamheten. För större företag är det däremot kostnadseffektivare att outsourca än att utbilda eller utöka sin egen personal för att få ett större kunnande till stöd för den egna IT-avdelningen.

Det är bekymmersfritt att använda och budgetera för en kontinuerlig servicemodell

Kontinuerligt IT-partnerskap innebär en servicemodell till ett fast pris. Det har aldrig varit så här lätt att göra upp en IKT-budget! När priset baseras på antalet arbetsstationer i stället för behövliga stödtimmar, blir partnerskapet inte bara enklare utan också mer kostnadseffektivt.

Ett osynligt IKT-underhåll fungerar allra bäst

Många köpare jämför det kontinuerliga IT-partnerskapet med sporadiska stödtimmar, när det i själva verket handlar om två helt olika tjänster. Stödtimmar köper man när en brand redan har brutit ut, och ens egna kunskaper inte räcker till för att släcka den. Det kontinuerliga partnerskapet däremot syftar till en funktionssäker IT-miljö, det vill säga en sådan miljö där inga bränder uppstår överhuvudtaget.

Det är lätt att budgetera för en kontinuerlig servicemodell

Det kan vara svårt att motivera varför det plötsligt skulle löna sig att betala för IT-underhåll varje månad, om man tidigare inte budgeterat någonting alls för det. I själva verket medför det alltid kostnader att underhålla en IKT-infrastruktur. De har bara inte identifierats tidigare.

Enligt en undersökning spenderar anställda i medeltal 10% av sin arbetstid på att reda ut problem relaterade till datasystem. Prislappen för ett felmeddelande blir snabbt onödigt stor, när till exempel ett helt team försöker reda ut ett felmeddelande i en applikation. I priset ingår inte bara de anställdas förlorade arbetstid, utan även de intäkter man inte fick på grund av avbrottet i arbetet.

Ta till exempel en organisation bestående av 50 experter. Om varje anställd spenderar 10% av sin arbetstid på att lösa IT-problem, kommer företaget att slösa bort nästan 18 000 euro varje månad. 

Det låter ganska svindlande. Låt oss jämföra det priset med modellen för kontinuerlig service!

Ett kontinuerligt IT-partnerskap kostar cirka 4 000 euro per månad för en organisation av den här storleken, vilket betyder att företagets verkliga besparing tack vare outsourcing kunde uppgå till mer än 10 000 euro i månaden. Även fast man skulle räkna med att de anställda fortfarande spenderade cirka 2% av sin arbetstid på utmaningar med IT.

IKT-partnern är en flexibel tilläggsresurs

Timbaserat jobb som köps sporadiskt är naturligtvis inte alltid dåligt. Det är ett utmärkt sätt att snabbt skaffa extra resurser eller kompetens, till exempel för att stöda en intern IT-avdelning vid felsökning. Sporadiskt arbete är ändå alltid sporadiskt. Till exempel i ett utvecklingsprojekt är en kontinuerlig IT-partners sakkunskap en större fördel än en ny partners, när hela utvecklingsteamet känner till miljön från förut och förstår verksamhetens specifika behov.

Betalar du din nuvarande IT-partner för problem eller lösningar?

Ett kontinuerligt IT-partnerskap förbättrar produktiviteten i ett företag, eftersom de egna resurserna kan fokusera på att utveckla kärnverksamheten. En bra IT-partner är inte bara ansvarig för att IKT-infrastrukturen fungerar, utan säkerställer också att den är tidsenlig genom att proaktivt utveckla miljön. Det är också en av de viktigaste skillnaderna mellan sporadiskt och kontinuerligt IT-partnerskap.

Det ligger nämligen också i en IT-partners intresse att proaktivt utveckla IKT-miljön, om partnern ansvarar för helheten och inte bara för att lösa en enskild IT-utmaning. I modellen för kontinuerlig service är riskerna i kundens IKT-miljö också tjänsteleverantörens risker. Man kan säga att hela IKT-miljön outsourcas till en kontinuerlig IT-partner inklusive risker och allt. 

Vill du veta mer?

Välj servicehelheten Huoleton™ Premium när du vill outsourca underhåll och utveckling av IT-miljön. Kontakta våra experter så hjälper vi dig hitta den servicemodell som passar er bäst.

Ta kontakt!

 

Mikko Tukia

Mikko Tukia