Digitalisaatio koskettaa myös valmistavaa teollisuutta. Hyödynnetäänkö teillä sen kaikkia mahdollisuuksia, vai oletteko vasta päässeet alkuun? Digitalisaatio on synnyttänyt työkaluja, joilla vapautetaan aikaa toistuvilta rutiinitehtäviltä liiketoiminnan ja kilpailukyvyn kasvattamiseen. Tutustu tapoihin, joilla digitalisaatio helpottaa toisteista työtä ja tarjoaa helposti hyödynnettäväksi dataa paitsi tuotannon tehostamiseen, myös liiketoiminnan innovatiiviseen kehittämiseen.

Tarkempi näkyvyys tuotantoprosesseihin ja enemmän aikaa kehittämiseen

Erityisesti kahdella tavalla digitalisaatio voi helpottaa ja tehostaa työtä: automatisoimalla ihmisiltä toisteisia tehtäviä, sekä keräämällä tarkkaa tietoa toiminnan kehittämiseen.

Ensin mainittu on useamman vuosisadan takaa tuttua: ulkoistetaan tehtävä ihmiseltä koneelle, robotille tai nykyään myös tekoälylle. Näin samanlaisena toistuvan, puuduttavan ja ehkä jopa vaarallisen tehtävän voi jättää teknologian harteille ja parantaa tehokkuutta, laatua ja tuotantoaikaa. 

On hyvä muistaa, että pelkästään tuotantorobotteihin panostamalla paljon digitalisaatiota jää hyödyntämättä. Digitalisaatiolla saa potkua myös back officeen: esimerkiksi tiedonhakua, raportointia ja integrointia kehittämällä voidaan nopeuttaa tukitoimintoja ja vapauttaa aikaa sellaiseen, joka tuottaa arvoa koko yritykselle. 

Automatisoinnin lisäksi datasta tulee apu tiedolla johtamiseen, jotta voidaan suunnitella, ohjata ja seurata kaikkea, mitä yrityksessä tapahtuu. Yhä monipuolisemmat, tarkemmat ja älykkäämmät ohjelmistot auttavat esimerkiksi löytämään tuotannosta pullonkauloja ja tehottomia prosesseja. Tiedolla johtamisen työkaluilla voidaan esimerkiksi optimoida varastoa ja tuotantoa. Tehokkuuteen saadaan useampia mittareita, ja näkyvyys niihin kaikille tietoa tarvitseville aina lattiatasosta johtoryhmään. Tietoa kerätään reaaliajassa, ja edistyneimmät ohjelmistot yhdistävät laajalle pirstaloituneen tiedon yhteen näkymään.

Lue blogistamme, miten tiedolla johtaminen tehostaa liiketoimintaa!

Täältäkin digitalisaation hyötyjä voi etsiä teollisuuteen

Tuotannonsuunnittelu ja -ohjaus hoituvat yhä useammin digitaalisesti ja automaattisesti, ilman laskelmia ja arvioita ruutupaperilla. Liiketoiminnan kannattavuus ei kuitenkaan ole pelkästään valmistusprosesseista kiinni. 

Mitä muita työtehtäviä valmistava teollisuus voi helpottaa digitaalisesti? Esimerkiksi

  • palkanlaskennan
  • myynnin
  • liiketoiminnan johdon tehtäviä.

Liiketoiminnan tukitoimintojen ja perinteisten toimistotehtävien toistuvat rutiinit voivat joskus olla puuduttavia: esimerkiksi tietojen siirtämistä järjestelmästä tai tiedostosta toiseen. Mitä enemmän ihminen syöttää tietoja käsin, sitä korkeammaksi virheiden riski kasvaa. Järjestelmäkehityksellä ja integraatioilla homma helpottuu: raaka-aineita tilataan juuri oikea määrä oikeaan aikaan, raportit pitävät paikkansa ja tarjoukset lasketaan tarkemmin. 

Siten myös myynti ja markkinointi hyötyvät myös digitalisaatiosta siinä missä muillakin toimialoilla. Mitä paremmin he tuntevat asiakkaan ja mitä nopeammin vastaavat heidän tarpeisiinsa, sitä enemmän he voivat myydä, ja sitä enemmän yritys voi kasvattaa toimintaa.

Data auttaa kehittämään uusia tuotteita ja palveluita

Valmistavan teollisuuden liiketoiminnan johdossa digitalisaation tuomat mahdollisuudet, kuten tiedolla johtaminen ja älykkyys, ovat erityisen alihyödynnettyjä. Yritysjohto tarvitsee luotettavaa ja ajantasaista tietoa päätöksenteon tueksi, mutta koska tieto on levällään monessa eri järjestelmässä, tarvitaan digitaalisten työkalujen apua. Vasta kattava, luotettava ja ajantasainen data antaa kokonaiskuvan tuotannon ja koko toiminnan kannattavuudesta ja kehitysmahdollisuuksista.

Data ja digitaalisuus mahdollistavat bisneksen suunnittelun ja viemisen paitsi parempiin, myös aivan erilaisiin suuntiin. Valmistava teollisuus ei ole enää vain tuotteiden valmistamista – myös teollisuusyritys voi tarjota palvelua ja erityisasiantuntijuutta. Juuri kerätty data ja älykkäät teknologiat voivat mahdollistaa uudenlaisen tarjooman asiakkaille. Näin digitalisaatiosta tulee myös kilpailuetu ja erottautumistekijä.

Miten digitalisaatio käytännössä tuo uusia liiketoimintamahdollisuuksia? Poimi ideoita oppaasta

Digitaalisuus on tuttu asia, mutta onko sen kaikki mahdollisuudet todella hyödynnetty? Tulevaisuuden teollisuus ei synny menneisyyden välineillä, joten digiratkaisujen kehittämiseen ja monipuolisempaan hyödyntämiseen kannattaa panostaa.

Haluatko tietää, miten digitalisaatio voi tukea siirtymistänne pelkästä valmisteiden tuotannosta monipuoliseksi asiantuntijaksi, joka tuottaa asiakkailleen enemmän arvoa? Miten voitte käyttää dataa kasvattamaan tarjoomaanne ja sitä kautta liiketoimintaanne? Näihin kysymyksiin olemme koonneet vastauksen tähän maksuttomaan oppaaseen. Oppaasta voit lukea tosielämän esimerkkejä siitä, miten myös valmistavan teollisuuden toimija voi mullistaa liiketoimintaansa digitalisaation avulla.

Näin digitalisaation hyödyntäminen voi muuttaa toimintaanne

Toni Rantanen

Toni Rantanen