Varje företag behöver ett starkt skydd för sina data och personalens identiteter. Tvåfaktorsautentisering, som går enkelt och snabbt att införa, är fortfarande ett underutnyttjat sätt att förstärka den här typen av datasäkerhet. Läs våra tips hur du väljer rätt produkt och tar den i bruk på ett smidigt sätt, så lyckas du garanterat skydda era användarsignum.

Tvåfaktorsautentisering, eller 2FA, är en underutnyttjad metod för att skydda data

Tvåfaktorsautentisering, two-factor authentication eller kort och gott 2FA avser ett identifieringssätt där man utöver ett lösenord behöver ange minst en annan uppgift för att logga in till en tjänst. Med hjälp av tvåfaktorsautentisering hindrar man en utomstående från att komma in i en tjänst genom att enbart gissa eller stjäla ett lösenord eller genom någon annan angreppsmetod.

Tvåfaktorsautentisering är ett enkelt sätt att göra det betydligt svårare för utomstående att hacka in sig på företagets konton. Även om vissa är rädda för att multifaktorautentisering gör inloggningsprocessen långsammare, är den i själva verket enkel och snabb. Tilläggsverifiering krävs exempelvis inte varje gång man loggar in utan till exempel var 30:e dag eller alltid på en ny enhet. För det andra tar det vanligtvis bara några sekunder att autentisera sig.

Det låter väl inte helt orimligt, när dataintrång och identitetsstöld finns i den andra vågskålen, eller hur?

Välj en produkt för tvåfaktorsautentiseringen som uppfyller säkerhetsbehoven

Det finns många metoder och produkter för två- och multifaktorautentisering. Tilläggsidentifieringen kan göras genom att man anger en engångskod efter lösenordet när man loggar in i tjänsten eller genom att man bekräftar inloggningen med ett fingeravtryck på en betrodd mobil enhet.

Användningsändamålet och hur mycket skydd ni behöver avgör vilken lösning som passar just er. Tänk till exempel på:

  • Vilka system och tjänster behöver skyddas?
  • Hur starkt behöver skyddet vara och vilka identifieringssätt motsvarar behovet – behövs till exempel biometrisk identifiering?

Vilket operativsystem ni använder i era enheter har ingen betydelse när ni väljer produkt. Om ni föredrar till exempel Googles eller Microsofts tjänster, är det naturligt att välja deras Authenticator-app för att bekräfta inloggning. Om de anställda i företaget oftare använder enkla mobiltelefoner eller gemensamma enheter, kan engångskoder vara bättre än en app.

Bra appar finns också tillgängliga gratis, så man behöver inte alltid betala extra för extra skydd.

Kommunikation och anvisningar är alltid det viktigaste vid införande av 2FA

Innan tvåfaktorsautentisering införs i företaget, måste man informera om det. Se till att personalen vet varför 2FA införs: inte för att irritera dem, utan för att förbättra datasäkerheten för alla. Ge anvisningar och hjälp till varje anställd vid införandet av tvåfaktorsautentiseringen och installationen av de rätta apparna. Regelbundna påminnelser om arbetssättet är också på sin plats.

Kom ihåg att lära särskilt de nyanställda hur man använder multifaktorautentisering. För dem lönar det sig att utarbeta egna instruktioner eller till och med arrangera ett eget informationstillfälle. Gör det klart redan från början att tvåfaktorsautentisering är en oskiljaktig del av ert arbetssätt.

Läs allt om tvåfaktorsautentisering – ladda ner vår guide

Hitta det identifieringssätt som bäst passar ert företags behov. Få konkreta anvisningar för ett lyckat införande, så att tvåfaktorsautentiseringen blir en bekant och säker rutin i hela företaget.

Ladda ner snabbguiden som våra experter skrivit för att stöda anskaffning och införande. I guiden svarar vi bland annat på frågorna:

  • Vilka olika identifieringsmetoder finns det att välja mellan och hur vet man vilken som är den mest lämpliga för ert företag?
  • Vilka myter finns det kring två- och multifaktorautentisering – och varför ska vi glömma dem?
  • Hur lyckas du med det tekniska införandet med en gång?
  • Vad bör du tänka på före och efter införandet, så att tvåfaktorsautentiseringen blir en del av varje anställds arbetssätt?

Tvåfaktorsautentisering snabbguiden

Jarno Mäkelä

Jarno Mäkelä