Företagen måste skydda precis alla sina enheter från interna och externa hot — med uppståndelsen hösten 2020 i färskt minne är det knappast någon som säger emot. I många företag är datasäkerheten och enhetshanteringen för datorer omskött in i minsta detalj, men den svaga länken är hanteringen av mobila enheter. Det råder många missuppfattningar om enhetshantering gällande smarttelefoner, vilket gör att datasäkerheten för telefoner försummas utan orsak. Vilka delar ingår då i hanteringen av mobila enheter och hur påverkar detta normal användning av smarta enheter?

Smarttelefonen följer med överallt — liksom riskerna

De flesta av oss har en arbetstelefon, och den bär vi med oss nästan överallt. Framför allt om arbetstelefonen samtidigt är i personligt bruk. Ur företagets synvinkel är därför de smarta jobbtelefonerna en försummad datasäkerhetsrisk.

Arbetstelefoner kan innehålla nästan vilken sorts information som helst som en illvillig aktör kan använda för utpressning av antingen den anställda eller företaget. Tas det till exempel bilder på kundmöten hos er? Hur är det med kontaktinformation till kunder, anställda eller arbetssökande? Om telefonen försvinner eller kapas, kan all denna information vara fritt villebråd.

Låt oss krossa myterna kring hantering av mobila enheter

Myt 1: Enhetshantering försvårar användningen. Medarbetarna kanske helt i onödan oroar sig för att företagets centraliserade enhetshantering och datasäkerhet gör det svårare att använda telefonen eller surfplattan. Så är dock inte fallet. En bra enhetshantering lägger användaren inte märke till överhuvudtaget. Snarare är det så att man ännu bättre och enklare än förr får ut maximal nytta av sin arbetstelefon. Genom enhetshantering kan en arbetsgivare till exempel centralt uppdatera applikationer eller installera sådan programvara som inte fås från vanliga appbutiker. Användaren kan fortfarande själv installera exempelvis Whatsapp eller Gmail, om hen så vill.

Myt 2: Jag måste lära mig att använda min telefon på ett annat sätt. När man ökar datasäkerheten kan det krävas att användarna ändrar sina invanda vanor, men det är inte särskilt besvärligt. Ofta räcker det med mycket små eller måttliga förändringar för att öka datasäkerheten. Man ger till exempel upp den gamla välbekanta PIN-koden 1234 eller övergår till att använda en sexsiffrig kod i stället för en fyrsiffrig. Om man inte tidigare orkat använda någon låsning alls, kan koderna ersättas med fingeravtryck eller ansiktsigenkänning.

Myt 3: Arbetsgivaren håller reda på vilka sidor jag besöker. Arbetsgivaren kan inte via enhetshanteringen se vilka webbsidor användaren besöker. Även om det också är möjligt att begränsa användningen av webbläsaren är det sällan ändamålsenligt. Det ingår inte heller i en normal hantering av mobila enheter att blanda sig i hur en person använder sin telefon. Om du vill titta på kattvideor på din arbetstelefon eller surfa på kvälls- och skvallertidningar så blockerar enhetshanteringen inte automatiskt detta. Enhetshanteringen är inte heller exakt densamma för alla anställdas alla enheter. Till exempel kan en gemensam surfplatta i produktionshallen ha ett striktare skydd än tjänstemännens personliga telefoner.

Myt 4: Arbetsgivaren kan läsa de meddelanden jag skickar. Meddelanden som skickas från telefonen kan inte heller läsas genom vanlig enhetshantering. Hantering av mobila enheter innebär alltså inte att man spionerar, utan att man säkrar informationen som finns i telefonen. Medarbetaren får sinnesro genom att arbetsgivaren ser till att den egna enheten är säkrad. Tack vare hantering av mobila enheter förblir informationen i din smarttelefon skyddad även om enheten skulle gå sönder eller försvinna oväntat.

Hantering av mobila enheter via Triuvare är en bekymmersfri tjänst

Triuvare har flerårig erfarenhet av enhetshantering inom många olika branscher. Oavsett vilken din bransch är och om din verksamhetsmiljö är traditionell eller modern, vet vi hur man skapar äkta säkerhet och värde för hanteringen av era smartmobiler. Vi gör enhetshanteringen tydlig och enkel.

Triuvares enhetshantering Huoleton omfattar till exempel en uppdaterad enhetsinventering av alla mobila enheter i företaget, centraliserad distribution, fjärrlåsning och fjärradering av applikationer om enheten försvinner, enhetskryptering och ett omfattande IKT-stöd och serviceåtgärder.

Hur står det till med enhetshanteringen hos er?

Enhetshanteringen varken begränsar eller komplicerar användningen av mobila enheter, men förhindrar många små och stora datasäkerhetsrisker. För telefonanvändaren är den så gott som osynlig, för företaget en slags försäkring som skyddar känslig information. Läs mer om Triuvares tjänst för hantering av mobila enheter.

Blev du intresserad? Ta kontakt!

 

Rauli Saarikangas

Rauli Saarikangas