Mobila enheter som surfplattor och telefoner följer med användaren överallt. De underlättar transportföretagens arbete som i stor utsträckning är mobilt och erbjuder smidig kommunikation och tillgång till nödvändig information. Telefoner är inte längre bara telefoner, de är datorer i fickformat. Därför bör man ägna lika stor uppmärksamhet åt datasäkerheten och hanteringen gällande dem som för andra terminaler i företaget. 

Läs hur aktörer inom transportbranschen kan dra nytta av den säkerhet som hanteringen av mobila enheter ger, när man centraliserat och enkelt kan skydda telefoner som följer med sina användare runt om i världen.

I mobilt arbete kan mobiler och surfplattor vara långt borta när de försvinner

Transport- och logistikbranschen säkerställer att varor flyttas smidigt och snabbt, och håller på så sätt igång hjulen i vårt samhälle. Mobila enheter används i dag som en integrerad del av logistiken, från navigering, kördagböcker till mottagarsignaturer. För att chaufförerna alltid ska ha tillgång till nödvändig information och kunna kommunicera effektivt om körplaner, fraktstatus och till exempel eftersläpningar vid logistikcentren, utrustar allt fler företag dem med smarttelefoner som gör att de enkelt kommer åt företagets alla informationssystem. 

När den mobila enheten kan nå företagets informationssystem ger det stora möjligheter, men innebär också stora hot. Eftersom telefonerna följer med överallt, även utomlands, följer även företagets känsliga data med. Om en telefon försvinner, kan i princip vem som helst som får tag i den komma åt denna information. Därefter kan riskerna i värsta fall bli mycket stora. Det är möjligt att en företagstelefon stjäls av någon som bara vill radera innehållet och själv använda den och inte bryr sig om företagets data, men du kan aldrig veta vad ditt företags data används till. Utpressning? Säljs informationen vidare? 

Utan centraliserad hantering av mobila enheter ligger det på användarens ansvar att låsa eller tömma en försvunnen telefon eller surfplatta. Företagets IT kan inte heller göra det centralt och på ett kontrollerat sätt. Det förblir höljt i dunkel vad som hänt med företagets förlorade mobilenhet, liksom vilka risker som kan uppstå.

Enhetshantering är ett enkelt sätt för transportföretagen att ta kontroll över datasäkerheten för de mobila enheterna

Hantering av mobila enheter är ett centraliserat sätt att fjärrkontrollera alla mobiler och surfplattor i ditt företag. Centraliserad administration av enheterna kan till exempel innebära att man uppdaterar företagets telefoner och installerar programvara på distans. Man kan övervaka att viktiga applikationer, som företagets e-post, är installerade, uppdaterade och säkra. 

Som logistikexpert kan du fokusera på det väsentliga i ditt arbete. Enskilda medarbetare behöver inte ansvara för uppdateringar, funktionalitet och datasäkerhet i telefonen. Ansvaret för telefonsäkerheten ligger hos företagets IT-avdelning eller kanske hos en IT-partner, som kan fastställa säkerhetsnivån mycket exakt. 

Tack vare enhetshantering kan företagets IT enkelt få en översikt över vilka mobila enheter företaget har och i vems användning de är, vilket gör det lättare att inventera och skaffa nya telefoner. Behövs till exempel fler stötsäkra telefoner till chaufförerna och lagret eller är det ekonomiadministrationens eller försäljningens telefoner med andra egenskaper som står näst i tur för en uppdatering?

Om en telefon tappas bort eller blir stulen, kan hantering av mobila enheter användas för att spåra, låsa eller till och med helt rensa telefonen. Detta eliminerar risken att informationen på telefonen hamnar i fel händer.

Datasäkerheten för mobila enheter kan förbättras utan att användningen försvåras 

Den kanske vanligaste orsaken till dataintrång och hackade lösenord är för enkla lösenord. Hanteringen av mobila enheter gör att du kan ange att alla telefoner i företaget måste använda ett lösenord som är tillräckligt starkt för att inte vem som helst ska kunna låsa upp telefonen med en fingersvepning och komma åt att bläddra bland kunddata. 

På samma sätt kan ett företag ange att tvåfaktorsautentisering ska användas vid inloggning till vissa system. Det innebär till exempel att vid inloggning till orderhantering eller kontroll av scheman för arbetsskift, ska identiteten bekräftas förutom med lösenord även med en kod som skickas till telefonen.

Medarbetarna kan först bli oroade över att den skärpta datasäkerheten kommer att göra användningen krångligare och långsammare för dem. Men oron är ogrundad. Naturligtvis kan det kräva litet inlärning att ta till sig datasäkra arbetsvanor, men för de flesta av oss är det vardag och viktigt att vi identifierar oss och skyddar våra användar-ID:n och vår identitet. Så för arbetsenheter torde förändringen inte heller vara vare sig orimlig eller stor. Det finns heller ingen anledning att frukta att företaget kommer att kunna använda enhetshantering för att övervaka till exempel vilka meddelanden som en anställd skickar.

Vill du ta datasäkerheten för ditt företags mobila enheter till nutid? Låt oss börja med en demo

Hur står det till med datasäkerheten för era företagstelefoner? Vem ser till att de är säkra och uppdaterade, och hur görs det? En telefon är inte längre bara till för samtal, och därför lönar det sig att investera i enhetshantering - annars riskerar du i värsta fall att känslig information hamnar i fel händer, vilket kan få oanade konsekvenser för din ekonomi och ditt rykte.

Det är mest naturligt att först testa hantering av mobila enheter innan man tar den i bruk. Med hjälp av vår demo kan du se vad hantering av mobila enheter innebär i praktiken både för administrationen och för medarbetarna som använder mobilerna och surfplattorna. Våra experter hjälper dig också att identifiera de viktigaste användningsområdena för ditt företag.

Triuvares hantering av mobila enheter erbjuder ett enkelt och centraliserat sätt för enhetsinventering, apphantering och datasäkerhet för mobila enheter samt låsning och rensning av enheter på distans om det behövs.

Läs mer om Triuvares hantering av mobila enheter och boka en demo för att bekanta dig med tjänsten!

Rauli Saarikangas

Rauli Saarikangas