Tänk dig att ditt företags servrar låg nere en hel dag och ingen kunde arbeta? Skulle det svida i plånboken?

När man talar om serverunderhåll är många rädda för att behöva välja mellan två alternativ: antingen att företaget tar hand om underhåll och övervakning av servrarna helt på egen hand, eller så att man lägger ut det på en IT-partner som tar hutlösa timpriser för att fixa problem. Men du behöver inte välja. Det smartaste sättet är att köpa serverunderhållet som en kontinuerlig tjänst till ett fast månadspris. 

Detta ger dig enkelheten i att outsourca underhållet och samtidigt som budgeteringen av IT-tjänsterna blir enklare - och så vet du att du betalar för driftsäkra servrar och proaktivt arbete, inte för brandsläckning mot en tilläggsavgift för brådskande arbete.

Det är alltid dyrare att åtgärda oväntade serverfel än att förebygga

När underhåll, uppdatering och uppgradering av servrar sköts internt inom företaget, kan det mycket väl gå hur smidigt som helst och att man har tur och klarar sig utan problem till och med under en lång tid. Men ofta lämnas servrarna åt sitt öde och man kommer till insikt om problemen först när de eskalerar. 

Redan ett litet serverproblem kan stoppa allas arbete, och företagets IT-avdelning får en sällsynt tung börda på sina axlar - servrarna måste fås i skick igen, annars står allt stilla och arbetstiden går till spillo.

Om serverunderhållet i en motsvarande situation är outsourcat till timpris, löper även partnerns arvode för varje minut och timme som går förlorad, förutom att man själv har bråttom.

Det är svårt att budgetera för oväntade fel. Det är svårt att i förväg känna till serverrelaterade problem och deras omfattning, särskilt om man råkat glömma att övervaka servrarna och företaget inte har kontinuerlig insyn i servrarnas status. 

Kontinuerligt serverunderhåll mot en fast månadsavgift garanterar driftsäkerheten

Syftet med att outsourca IT-tjänster är att låta en expert säkerställa driftsäkerheten och lösa akuta problem. Då blir inte företagets egna resurser och till exempel brådskan på IT-avdelningen någon flaskhals vid uppdateringar och uppgraderingar av servrar, uppföljning och återställning efter exceptionella situationer. Ett bra outsourcat serverunderhåll inkluderar i väsentlig grad även testning, den där kritiska delen som så lätt försummas. I praktiken har det nämligen visat sig att även om man investerat i en backuptjänst, glömmer man lätt bort att testa den. 

Om man skulle betala timpris för allt det här, skulle kostnaderna för serverunderhåll bli så höga att många företag skulle återgå till en situation där man sköter de här sakerna själv – och sedan glömmer bort dem eller gör bara delvis.

Lösningen är serverunderhåll som en kontinuerlig tjänst och mot en fast månadsavgift. Då är det enkelt att budgetera för serverkostnader – kostnaden är densamma oavsett hur mycket arbete underhållet kräver. Ni betalar för att allt fungerar, inte för att problem åtgärdas när de uppstår. 

Den kontinuerliga, proaktiva tjänsten säkerställer också att de vanligaste serverrelaterade problemen upptäcks och förebyggs. En proaktiv övervakning i realtid av servrarnas diskutrymme, resurser och applikationer kan till exempel avslöja att diskutrymmet håller på att bli fullt eller att operativsystemets resurser börjar ta slut eller till och med att någon utskrift har fastnat i kön till skrivaren. 

Serverunderhåll som tjänst garanterar driftssäkerheten och minimerar alla slags driftsstopp mot en fast månadsavgift. Regelbundna kontroller en gång i månaden och en transparent rapportering säkerställer att IT-enheten inte får några bekymmer. Inte ens serveruppdateringar och -uppgraderingar orsakar några problem, eftersom de görs utanför ordinarie arbetstid.

Precis de tjänster för serverunderhåll som du behöver – och du betalar bara för de moduler du vill ha

Triuvares tjänster gällande serverunderhåll ser till att operativsystemen på ditt företags servrar alltid är uppdaterade. Triuvare övervakar användningen av serverresurser och förebygger driftsavbrott och eventuella problem som de kan ge upphov till. Du kan köpa serverunderhåll med uppdateringar och uppgraderingar, och om du vill kan du komplettera med till exempel tjänster som återställningstest och applikationskontroll. Om du vill uppdatera och uppgradera servrarna själv, men outsourca realtidsövervakningen är det också fullt möjligt.

Läs mer om Triuvares tjänster gällande serverunderhåll och moduler till fasta priser här.

Mikko Koivunen

Mikko Koivunen