Verkkoratkaisuihin panostetaan yrityksissä yllättävän vähän ottaen huomioon, miten keskeinen osa toimiva verkko on yrityksen ICT-infraa. Tässä blogiartikkelissa kerromme, miksi verkkosuunnittelu on tärkeää ja mitä yrityksen verkkoratkaisuissa täytyy ottaa huomioon.

Ovatko yrityksenne verkkoratkaisut ajan tasalla?

Nykypäivänä lähes kaikki laitteet kytkeytyvät verkkoon. Tämä muodostaa merkittävän tietoturvariskin, sillä huonon verkkosuunnittelun vuoksi yrityksen liiketoimintakriittinen tieto voi olla saatavilla murtautumalla toimiston älytelevisioon. Tietoturvallisuuden lisäksi yrityksen verkkoratkaisut vaikuttavat merkittävästi työn tehokkuuteen ja siten myös suoraan ICT-kustannuksiin.

Lue aikaisempi blogimme: Mistä IT-infran kustannukset oikeasti muodostuvat?

Yrityksissä saatetaan esimerkiksi panostaa tehokkaisiin tietokoneisiin ja uusimpiin mobiililaitteisiin. Heikon verkkoyhteyden vuoksi näiden investointien takaisinmaksuaika kuitenkin pidentyy, kun tehokas laite ei toimikaan optimaalisesti hitaiden yhteyksien vuoksi.

Samanaikaisesti liiketoimintaympäristö on jatkuvassa murroksessa. Etätyöskentely yleistyy jatkuvasti, joten yrityksissä täytyy löytää uusia ratkaisuja, joilla etätyöskentelijät tai kollegat maapallon toiselta puolelta saadaan yhdistettyä samaan ICT-ympäristöön.

Lue lisää ICT-infran suunnittelusta: Kasvuyrityksen IT-opas – huomioi nämä 4 asiaa

Verkkoratkaisut mahdollistavat tehokkaan ICT-ympäristön

Verkkoon kytkettävien laitteiden määrä kasvaa jatkuvasti, mutta silti yllättävän monissa yrityksissä verkkoratkaisuihin ei panosteta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että verkko ei toimi optimaalisesti, jolloin työ takkuaa hitaiden yhteyksien vuoksi. Toisaalta verkon tietoturva-aukot muodostavat merkittävän liiketoimintariskin.

Hyvällä verkkosuunnittelulla vastataan uusiin digitaalisen liiketoimintaympäristön vaatimuksiin.

Ota verkkosuunnittelussa huomioon ainakin nämä

  1. Mitkä yrityksen laitteista kytkeytyvät verkkoon ja miten?
  2. Miten yrityksen verkkoratkaisuissa on huomioitu etätyöskentelyn yleistyminen?
  3. Kuinka paljon verkkoon kytkettyjä laitteita on? Mitä nämä laitteet ovat ja missä ne yrityksen tiloissa sijaitsevat?
  4. Tarvitseeko verkkoon päästä myös langattomasti? Missä tarkoituksessa ja millaisissa tiloissa?

Tavallisimmin langattoman verkon suunnittelun haasteena on se, että verkkoon kytketään nyt erilaisia laitteita, mutta silti verkon halutaan toimivan kaikilla laitteilla optimaalisesti. Hyvänä nyrkkisääntönä verkkosuunnittelussa toimiikin se, että verkko suunnitellaan toimivaksi sille kaikkein huonoimmalle, mutta eniten käytetylle laitteelle.

Tiesitkö? Esimerkiksi verkon kuuluvuutta saatetaan usein lähteä ratkaisemaan lisäämällä uusia tukiasemia. Jos tukiasemia lisätään ympäristöön ilman sen kummempaa verkkosuunnittelua, se todennäköisesti aiheuttaa vain lisää ongelmia. Tukiasemien lisääminen ei siis automaattisesti tarkoita nopeampaa verkkoyhteyttä. Miten yhteysongelmia sitten ratkotaan? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme!

 

Hyvin suunniteltu verkko takaa toimintavarmuuden ja siten mahdollistaa työympäristön tehokkuuden. Verkkoratkaisuista puhuttaessa on kuitenkin tärkeää muistaa, että verkkoratkaisuja ei rakenneta kerralla, vaan se vaatii myös jatkuvaa ylläpitoa.

Verkkoratkaisut vaativat myös jatkuvaa ylläpitoa

Voisi sanoa, että maailman turvallisinkin verkkolaite on vain niin turvallinen kuin sen käyttäjä on. Tämän vuoksi verkon ylläpito tulisi jättää ammattilaisille. 

Verkon ylläpidolla tarkoitetaan päivitysten hallintaa ja valvontaa. Päivitysten hallinta on kriittistä erityisesti tietoturvan näkökulmasta. Jos verkkolaitteet eivät ole ajantasalla, niihin jää tietoturva-aukkoja. Se käytännössä tarkoittaa sitä, että yrityksen verkkoon tallentama tieto on kaikkien saatavilla ja manipuloitavissa.

Ylläpidon vuoksi verkkolaitteiden hallinta edellyttää ennakointia. Verkon ylläpitoon sisältyykin sen jatkuva valvonta, jolloin mahdollisiin virheisiin pystytään reagoimaan mahdollisimman nopeasti. Verkkolaitteiden valvonnan kautta ongelmiin voidaan varautua myös ennakoivasti, jolloin mahdolliset virhetilanteet eivät näy loppukäyttäjälle lainkaan.

Lue aikaisempi blogimme: Miksi valita jatkuva IT-kumppanuus satunnaisen tuntityön sijaan?

Verkkolaitteiden ylläpito on siis kokonaisuus, jonka hallinta vaatii erityisasiantuntijuutta. Tämän vuoksi osaavat tekijät ovat usein hyvin kalliita. Verkon ylläpidon ulkoistaminen onkin useimmiten yrityksille huomattavasti kustannustehokkaampaa. 

Haluatko lisätietoja? Tutustu Triuvaren Huoleton™ -verkkoratkaisuihin

Sen sijaan, että laitteiden ostosta ja ylläpidosta sovittaisiin erikseen, olemme paketoineet yhteen kiinteään kuukausihintaan laitteiden toimituksen, konfiguroinnin sekä ylläpitotyöt. Tutustu palveluumme ja ota yhteyttä asiantuntijoihimme halutessasi lisätietoja!

Tutustu Huoleton -verkko -kokonaisuuteen

Sinua saattaa kiinnostaa myös nämä asiantuntijasisältömme:

Jussi Taipale

Jussi Taipale