Jatkuvasti digitalisoituvassa liiketoimintakentässä datan automatisoinnin tärkeys korostuu jatkuvasti. Dataa tuotetaan yrityksissä nyt enemmän kuin koskaan ja esimerkiksi esineiden internet eli IoT tuottaa jatkuvasti uutta tietoa yrityksille päätöksenteon tueksi. Ilman automatisointia ja tiedonhallintaa data jää kuitenkin hyödyntämättä.

Tässä blogiartikkelissa kerromme, miksi liiketoimintatiedon käsittely kannattaa automatisoida ja millaisia liiketoimintaetuja automaatio tarjoaa eri funktioille.

Automatisointi tehostaa liiketoimintaa ja parantaa prosessien laatua

Liiketoimintatiedon automatisoinnilla tarkoitetaan datan syötön, käsittelyn, liikuttamisen tallennuksen ja visualisoinnin helpottamista eri järjestelmien välillä. Datan syöttöä ja liikuttamista helpottaa erilaiset integraatioratkaisut, tallennusta tietovarastoratkaisut ja visualisointia sekä analysointia puolestaan BI-työkalut.

Yrityksessä käytetään tavallisesti useita eri järjestelmiä, mistä johtuen myös liiketoimintadata on usein siiloutunutta. Tämän vuoksi esimerkiksi myynti joutuu keräämään manuaalisesti dataa omille raporteilleen taloushallinnon järjestelmistä tarkemman myyntiennusteen rakentamiseksi.

Sen sijaan järjestelmäintegraatioiden ja BI-työkalujen avulla yritykset voivat rakentaa kokonaisvaltaisen näkymän kriittisestä liiketoimintatiedosta päätöksenteon ja toiminnan tehostamisen tueksi.

Vaikutukset tiedon elinkaaren vaiheisiin

Datan käsittelyn ja raportoinnin automatisointi tehostaa liiketoimintaa merkittävästi – se siis ei tarkoita pelkästään automaattista tiedon visualisointia raporteille. Liiketoimintatiedon automatisointi käsittää tiedon elinkaaren vaiheet aina datan syötöstä sen analysointiin saakka.

Liiketoimintatiedon automatisoinnin monet hyödyt
Kuvan alkuperäinen lähde.

Tiesitkö? Microsoft tarjoaa monipuoliset ratkaisut liiketoimintatiedon automatisointiin. Automaatiot eivät siis ole enää vain suuryritysten yksinoikeus, vaan uudet kustannustehokkaat ratkaisut tuovat automatisoinnin edut nyt myös pk-yritysten saataville.

Lue lisää tiedolla johtamisen työkaluista: Pikaopas BI-järjestelmän hankintaan >>

Mitä liiketoimintaetuja automaatioilta on lupa odottaa?

Taloustoimintojen tehostaminen on yksi yleisimmistä automaatiokohteista. Automatisoinnilla tehostetaan talouden omia prosesseja, kuten palkkahallinto ja laskutus. Sitä voidaan hyödyntää myös suoraviivaistamaan yrityksen talouslukujen raportointia. Talouden raportoinnin automatisointi tuo ajantasaisen ja tärkeän taloustiedon koko henkilöstön saataville ja auttaa tiimejä suuntaamaan toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi.

Myynnin raportoinnin tehostaminen automaation avulla tuo merkittäviä liiketoimintaetuja. Automatisointi voi kohdistua esimerkiksi tulosyksikköä, tuoteryhmää tai myyntikatetta koskevien tietojen yhdistämiseen ja raportointiin. Kun myyntiraporttien manuaalinen tekeminen automatisoidaan, henkilöstö saa työnsä tueksi reaaliaikaista tietoa ja aiempaa monipuolisemman kuvan myynnin tilasta.

Asiakasprosessi sisältää useita tehtäviä, joiden automatisointi lisää luottamusta ja työn arvoa asiakkaan silmissä. Yritykset, jotka panostavat tiedolla johtamiseen, pääsevät myös etulinjassa hyödyntämään sen tuottamia liiketoimintaetuja. Hyödyntämällä asiakkailta saatavaa tietoa ja kokemuksia voi yritys vastata paremmin asiakastarpeisiin. Automatisointiratkaisuilla voidaan tehostaa lisäksi asiakasraportointia. Asiakkaiden luottamus kumppania kohtaan lisääntyy, kun he voivat itse seurata tilaamansa palvelutuotannon vaiheita ja aikatauluja.

Henkilöstöjohtaminen tarjoaa useita luontevia automatisointikohteita. Automatisointi voidaan kohdistaa esimerkiksi työaikaseurannan raportointiin, johon panostamalla yritys voi vaikuttaa samalla myös työtyytyväisyyteen. Automatisoinnilla voidaan tehostaa myös henkilötietojen käsittelyprosessia. Riskit inhimillisiin virheisiin tai tietosuoja-asetusten vastaiseen toimintaan poistuvat, kun ihmisen tekemä manuaalinen työ automatisoidaan.

Tuotannon analytiikka tarjoaa mahdollisuuksia kokonasivaltaiseen liiketoiminnan kehittämiseen. Raportoinnit parantavat sekä päivittäisjohtamista että laajempaa liiketoiminnan kehittämistä. Datan avulla voidaan seurata esimerkiksi tuotantokapasiteettia ja tunnistaa nopeasti tuotannon pullonkaulat. Toisaalta automaatio tehostaa parhaimmillaan kokonaisvaltaista tuotannon läpimenoaikaa, kun data kulkee sulavasti järjestelmistä toiseen ilman manuaalisia kirjausvaiheita esimerkiksi tilauskannasta tuotantoon ja tuotannolta logistiikkaan. 

Rakenna kilpailuetua ICT-strategian avulla

Yrityksissä rakennetaan kilpailuetua nyt ICT:n avulla. Tutkimusten mukaan tänä vuonna yrityksissä investoidaan eniten juuri automatisointiin ja liiketoiminnan tehostamisen teknologioihin.

Haluatko tietää, miten kilpailijasi investoivat ICT-infraan vuonna 2020? Tiedätkö, mitä esimerkiksi automaatiostrategiassa kannattaa huomioida? Lataa maksuton opas ICT:n talouden ja strategian hallintaan.

Lataa maksuton asiantuntijamateriaali tästä

Sami Vatanen

Sami Vatanen