Vuonna 1973 Motorolan Martin Cooper esitteli maailman ensimmäisen kädessäpidettävän matkapuhelimen. Ensimmäinen kaupallinen automaattista matkapuhelinverkkoa hyödyntävä matkapuhelin lanseerattiin puolestaan vuonna 1984. Tämä laite kuitenkin mahdollisti pelkän soittamisen. Uudenlaiset matkapuhelinten käyttötavat alkoivat hahmottua sen myötä kun tekstiviestit kehitettiin vuonna 1993 Suomessa –20 vuotta sen jälkeen, kun ensimmäiset matkapuhelimet olivat tulleet markkinoille.

Teknologian kehityskulku näistä päivistä nykyhetkeen on ollut huikeaa. Tänä päivänä matkapuhelimella tehdään paljon muutakin pelkän soittamisen ja tekstiviestien lähettämisen lisäksi – itse asiassa monet meistä käyttävät nykyisin matkapuhelimiaan enemmän muihin kuin niiden alkuperäisiin käyttötarkoituksiin.

Tämän päivän matkapuhelimet ovat moninkertaisesti nopeampia ja tallennuskapasiteetiltaan parempia kuin tietokoneet vasta joitakin vuosia sitten. Matkapuhelimet ovat monelle meistä se kaikista tärkein työkalu ja henkilökohtainen avustaja. Matkapuhelimet ovatkin tulleet yhä tärkeämmiksi ja yhteydet nopeammiksi. Puhelimilla on yhä enenevässä määrin mahdollista tehdä kaikki haluamamme. Samalla matkapuhelimiin liittyvien työkalujen ja hallinnan merkitys on lisääntynyt. Näillä tähdätään matkapuhelinten käytön helpottamiseen sekä tiedon suojaamiseen.

Ensimmäinen askel mobiililaitteiden hallinnan saralla oli MDM, Mobile Device Management. MDM kuitenkin keskittyi vain itse laitteeseen. Todellisuudessa on syytä keskittyä dataan ja identiteetteihin. Unified Endpoint Management (UEM) tarjoaa tähän paremman ratkaisun.

Alunperin mobiililaitteiden hallinta oli tapa varmistaa, että yritysten laitteita käytetään yrityksen ohjeistuksen mukaisesti. Tyypillisesti mobiililaitteiden hallintaa hyödynnettiin laitteiden paikantamisessa, niiden lukitsemisessa ja tyhjentämisessä. Nykyisin mobiililaitteiden tehokas hallinta edellyttää kuitenkin entistä kehittyneempää kykyä pysyä mukana mobiilimaailman muutoksessa. Kannettavien tietokoneiden, pöytätietokoneiden, älypuhelimien, tablettien, puettavan teknologian ja Internet of Things-laitteiden hallinnoimisen lisäksi IT- ja tietoturvajohtajien on valvottava sovelluksia, asiakirjoja, sisältöjä, dataa, pääsynhallintaa ja identiteettejä. Unified Endpoint Management eli UEM tarjoaa ratkaisun tähän haasteeseen.

Unified Endpoint Management tuo paljon lisäetuja perinteisen MDM:n rinnalle. Siinä missä MDM auttaa eri käyttäjien laitteiden hallitsemisessa yrityksen ohjeistuksen mukaisesti, UEM vie laitteiden hallinnan astetta pidemmälle yhdistäen perinteisiä mobiililaitteiden hallintaan liittyviä ominaisuuksia uusiin ja erilaisiin toiminnallisuuksiin.

Unified Endpoint Management käsittää seuraavia ominaisuuksia:

  • Mobiililaitteiden hallinta (MDM)
  • Mobiilisovellusten hallinta (MAM)
  • Mobiilisisältöjen hallinta (MCM)
  • Mobiiliuhkien hallinta (MTM)
  • Kontittaminen (containerization)
  • Identiteetin ja pääsynhallinta (IAM)

Näiden ominaisuuksien ansiosta käyttäjiä voidaan varmentaa ja heidän pääsynsä yrityksen tietojärjestelmiin mobiililaitteiden kautta voidaan sallia. UEM mahdollistaa näin ollen perinteistä Mobile Device Managementia paremman ja turvallisemman tavan hallita mobiililaitteiden käyttöä yrityksissä.

Kirjoittaja vetää Cyber Security -liiketoimintaa Pedab Groupissa Pohjoismaissa ja Baltiassa.

Triuvare Oy

Triuvare Oy