Toimivaan verkkoon ei teollisuusyrityksissä panosteta kuten siihen kannattaisi. Toimiva ICT-infra, toimintavarmuus ja tietoturvallisuus ovat olennaisia erityisesti IoT:hen investoiville yrityksille. Toimintavarma verkko ei kuitenkaan vaadi jokaisen yhteyden kahdennusta. Verkkosuunnittelun avulla voitte paikallistaa ja minimoida verkon heikot kohdat sekä varmistaa, ettei tuotanto seiso verkon vikatilan pysäyttäessä kaiken. Hyvä verkkosuunnittelu auttaa rakentamaan toimivan verkon kustannustehokkaasti ja tuo sinulle huolettomuutta – koska toimivaa verkkoa ei tarvitse miettiä.

Verkkosuunnittelu ehkäisee ongelmia ja nopeuttaa vikatilanteista palautumista

2020-luvun teollisuusyritysten toiminta on nykyään erityisen riippuvaista yhteyksistä, joten verkko on liiketoiminnan perusedellytyksiä. Teollisuusalalla on kasvua ja investointeja – esimerkiksi teollinen internet lisää suosiotaan, joten yrityksissä on yhä enemmän verkon kautta seurattavia ja ohjattavia laitteita.

Kasvun ja muutoksen huumassa yritys ei aina muista kiinnittää tarpeeksi huomiota verkon suunnitteluun, vaan ongelmia ratkotaan sitä mukaa kuin niitä ilmenee. Jos yrityksen verkkoa ei ole suunniteltu, laiteviat voivat aiheuttaa verkkokatkon, mikä voi seisauttaa jopa koko tuotannon. Ilman suunnittelua vikatilanteista palautuminen on hidasta ja työlästä. 

Mitä jos yrityksessäsi internet ei toimisi tuntiin ja iso osa henkilöstöstä pyörittelisi peukaloita toimettomina? Mitä jos kokonainen linja tai varasto seisoisi kokonaisen työpäivän? Hävikkiä, viivästyksiä, lisätöitä, sanktioita.

Kuten saatat jo arvata, verkon suunnittelu auttaa ehkäisemään verkon ongelmia ja lisää sen käytettävyyttä. Verkkokatkoja tulee harvemmin ja ne ovat lyhyempiä, ja palautuminen onnistuu helpommin. Verkkosuunnittelu parantaa lisäksi tietoturvaa ja tietämystänne sen riskipaikoista – esimerkiksi kyseenalaistamalla, kuinka paljon sisäverkkoon kannattaa tehdä palomuuriavauksia.

Verkon suunnittelulla varmistetaan myös, että laitteet ja yhteydet vastaavat todellista tarvetta. Esimerkiksi toimiston WLAN-verkko rakennetaan toisinaan vain lisäämällä tukiasemia ajan myötä. Vaikka se joskus riittää kasvattamaan tarvittavaa kapasiteettia, se ei tarkoita, että verkko kokonaisuutena olisi optimaalinen tai kustannustehokas. 

Samoin yhteyksiä saatetaan kahdentaa tottumuksesta tarkoituksena lisätä luotettavuutta ja vikasietoisuutta. Kahdentaminen on joskus tarpeen, mutta tulee kalliiksi. Hyvällä verkkosuunnittelulla voidaan saada sama toimintavarmuus alemmilla kustannuksilla.

Tästä toimiva verkko muodostuu

Toimiva verkko ei ole pelkästään kiinni verkkolaitteista, vaikka onkin tärkeää, että verkkolaitteet on mitoitettu ja valittu oikein, todelliseen tarpeeseen perustuen. Verkkosuunnittelussa täytyy huomioida ainakin nämä asiat:

  1. internet-yhteys
  2. palomuuri ja internet-yhteyteen liittyminen lähiverkosta
  3. kytkimet ja niiden kiinteät yhteydet
  4. kytkimiin liitettävät tukiasemat.

Verkkosuunnittelu vaatii mittauksia verkon toiminnasta ja perusteellisen analyysin siitä, missä tarvitaan millaista yhteyttä. Miten verkot eriytetään? Missä tarvitaan langallinen, missä langaton yhteys? Missä sijaitsee verkon heikot kohdat? Miten fyysistä pääsyä rajoitetaan?

Verkko vaatii lisäksi valvontaa ja ylläpitämistä. Etenkin kattava näkyvyys verkkoon ja laitteisiin auttaa löytämään ongelmien juurisyyt nopeasti sekä tietysti ehkäisemään niiden syntymisen ennalta.

Toimivan verkon tunnistaa siitä, ettei sitä tarvitse miettiä. IT-yksikön ei pitäisi joutua sammuttelemaan tulipaloja vaan käyttää aikansa enemmän arvoa tuottaviin asioihin ja uuden kehittämiseen.

Triuvaren 5 vinkkiä verkkosuunnitteluun valmistavassa teollisuudessa

Kuinka verkko kannattaa suunnitella, jotta käyttökatkot ja tietoturvariskit minimoidaan ja ICT:llä on varaa kehittyä ja kasvaa? Tässä neuvomme.

  1. Tee aina verkkosuunnitelma, vaikka se ei tuntuisi tarpeelliselta. Suunnittelun vaiva säästää aikaa ja rahaa tulevaisuuden sinulta. Hyvässä suunnitelmassa on ehdottomasti myös dokumentaatio, joka voi olla vikatilanteissa välttämätön osa nopeaa palautumista.
  2. Tee erillinen WLAN-suunnitelma, etenkin jos tarvitsette enemmän kuin kolme tukiasemaa. WLAN-yhteyksien kuuluvuutta ei pitäisi joutua arvailemaan, joten muista mittaukset.
  3. Suunnittele verkko skaalautumaan. Onko yrityksesi on kasvamassa lähivuosina? Etenkin IoT:n lisääntyminen kannattaa huomioida suunnitelmassa, jotta uusista laitteista ja ohjelmistoista saa kaiken irti.
  4. Mene aina pienimmän pääsyn ja oikeuden kautta. On tärkeää, että laitteita ei liitetä ensimmäiseen vapaaseen piuhaan, vaan verkko valitaan oikein eikä oikeuksia anneta koskaan enempää kuin on toiminnan kannalta välttämätöntä.
  5. Uskalla pyytää asiantuntijan apua. Verkkoa ei kannata toteuttaa ”vähän sinne päin”, koska saatat sillä käyttää rahaa laitteisiin, joita et tarvitse, tai jättää jälkeesi tietoturva-aukkoja tai tehottomuutta.

Triuvarelta toimivan verkon saa palveluna

Triuvaren huolettomat verkkopalvelut ovat nappivalinta yritykselle, joka haluaa keskittyä oman liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen eikä metsästää verkosta johtuvia ongelmia. Verkko palveluna eli NaaS tarkoittaa, että me pidämme huolen siitä, että verkko on kokonaisuutena ajan tasalla ja huipputerässä, kiinteällä ja helposti budjetoitavalla kuukausihinnalla. Triuvarelta saat myös varalaitepalvelun – jos verkkolaite vikaantuu, saat uuden seuraavaksi päiväksi.

Älä kuitenkaan usko pelkästään omia sanojamme, vaan lue Mitsubishi Logisnext Europe Oy:n tarina. MLE:n käyttöikänsä päähän tullut verkko uusittiin Triuvaren laatiman verkko- ja WLAN-suunnitelman pohjalta. Huolellinen suunnittelu takasi harkitut hankinnat oikeaan paikkaan ja tarpeeseen.

Lue asiakastarinasta kokemuksia verkkosuunnittelusta

Mitsubishi Logisnext Europe Oy:n resursointi on parantunut, koska ulkoistuksen myötä omassa IT-yksikössä voidaan käyttää aikaa muihin digihankkeisiin verkon ylläpitämisen sijasta. Näkyvyys verkkoon ja raportteihin on paljon vaivattomampaa.

Voit lukea lisää WLAN-suunnitelmasta ja Cisco Merakin hyödyistä MLE:n käytössä lataamalla asiakastarinan!

Lue Mitsubishi Logisnext Europe Oy:n asiakastarina

Jussi Taipale

Jussi Taipale