Triuvarella projektipäällikkönä toimiva Jaana Johansson on nyt IPMA C-sertifioitu projektipäällikkö. IPMA on kansainvälisesti hyväksytty henkilösertifiointijärjestelmä, jossa arvioidaan projektijohtamisen pätevyyttä.

- Minulla on tavoitteellinen ja määrätietoinen ote omaan kehittymiseeni työssäni ja halusin erityisesti kehittää projektijohtamisen taitojani. Tutustuin IPMA -sertifiointijärjestelmään ja päätin suorittaa  Level C -projektipäällikön sertifikaatin. Sertifikaatin suorittaminen vaati aikaa ja panostusta opintoihin myös vapaa-ajalla, kertoo Jaana.

Sertifikaatin suorittamiseen vaaditaan kirjallinen koe, käytännön workshop sekä haastattelu.

- Sertifioinnissa pääsin tutustumaan erilaisiin työtapoihin ja kertaamaan projektiteoriaa. Sain työkaluja siihen, miten erilaisia ongelmia voidaan ehkäistä ja asioita voidaan hallita. Sertifioinnin tavoite on luonnollisesti saada vietyä projektit tuloksellisesti kohti haluttua päämäärää, kun projekteja johdetaan entistä ammattimaisemmin. Ihmisjohtaminen on mukana vahvasti tässä työssä, koska tekijät eivät ole vain resursseja. Sertifioinnissa keskityttiinkin paljon itse johtamisen keinoihin, kommunikaatioon ja ihmisiin. Uskon, että tutkinnon suorittaminen paransi taitojani projektipäällikkönä.
IPMA C sertifioitu projektpäällikkö

Triuvare Oy

Triuvare Oy