Triuvarelle saatiin jälleen kaksi uutta työntekijäpienosakasta. Yhtiön osakkeita oli henkilöstölle kaupan nyt jo toista kertaa. Pääomistajien Toni ja Timi Rantasen lisäksi yritystä omistaa näiden osakekauppojen jälkeen jo lähes puolet yrityksen henkilöstöstä. 13 työntekijäpienosakkaan osuus yrityksestä on 3,27 %.

Ensimmäisen kerran Triuvarella järjestettiin henkilöstölle suunnattu osakkeiden myynti alkuvuodesta 2017. Ajatus osakkeiden myynnistä henkilöstölle syntyi strategiatyön yhteydessä, kun työn pohjaksi selvitettiin sekä omistajien että henkilöstön toiveita.

- Silloin nousi esille, että henkilöstö toivoi mahdollisuutta olla mukana omistamassa Triuvarea ja sitä kautta tehdä töitä edes hieman yrittäjämäisellä tavalla itselleen. Henkilöstö on kokenut mahdollisuuden omistaa edes pienen osan Triuvarea tosi positiivisena juttuna! kertoo toimitusjohtaja Toni Rantanen.

Omistajaveljekset Toni ja Timi Rantanen myivät henkilöstölle omia osakkeitaan. Osakkeiden arvon määrityksessä hyödynnettiin valuaatiotyökalua ja hallituksen omaa osaamista. Vaikutus on näkynyt henkilökunnan liiketoiminnallisen ajattelun kehittymisenä:

- Huomaa, että kun ihminen omistaa yhtiötä, edes pienen osan, hän entistä enemmän ajattelee myös yhtiön etua. Vaikka meillä henkilöstö osaa ajatella yhtiön etua myös muutenkin, omistajista huomaa, että he uhraavat hieman enemmän ajatusta sille, että miten meillä menee nyt ja mihin suuntaan olemme kehittymässä. Tämä on tosi hyödyllinen juttu ja tätä kautta herää hyviä keskusteluja!

Samaa mieltä on myös työntekijäpienosakas, henkilöstövastaava Annika Heino, joka on omistanut osan yhtiöstä nyt puolitoista vuotta:

- Vaikka omistan vain pienen osuuden yrityksestä, olen silti eri tavalla mukana firman toiminnassa. Osakkeiden omistaminen saa ajattelemaan sitoutumista eri kanteilta. On mielenkiintoista nähdä voiko omalle pienelle sijoitukselle saada tuottoakin tulevaisuudessa! Osakkeiden osto oli tehty todella helpoksi ja asia selitettiin niin hyvin, että tämä tuntui mahdollisuudelta, jonka halusin hyödyntää. En keksinyt mitään syytä, miksi en olisi lähtenyt mukaan. Kiva, että Triuvarella tarjottiin tätä mahdollisuutta pienellä rahallisella panostuksella!

Triuvare Oy

Triuvare Oy