Taloushallinto on nykypäivänä sähköistynyt lähes kokonaan. Miksi silti käytämme jopa päivittäin aikaa siihen, että siirrämme käsipelillä tietoa järjestelmästä toiseen? Talousyksikkö haluaisi eroon turhauttavasta manuaalisesta työstä, ja sen voi mahdollistaa integraatioilla. Oli kyse sitten laskurivien luonnista tai talouden raporttien luomisesta ja visualisoinnista, taloushallinnon prosessit tehostuvat ja nopeutuvat, kun integraatiot ovat kunnossa – ja talouden asiantuntijoiden ajan voi käyttää aidosti merkitykselliseen työhön.

Integraatioista helpotusta manuaaliseen ja virhealttiiseen työhön taloushallinnossa

Riippumatta siitä, mikä taloushallinnon järjestelmä teillä on käytössä, puuttuvat integraatiot ja tiedonkulun ongelmat näkyvät tehottomuutena ja hitautena. Esimerkiksi rutiininomaista, toistuvaa ja yksinkertaista työtä täytyy tehdä manuaalisesti. Eri järjestelmistä tuotua dataa pitää käsin korjata yhdenmukaiseksi.

Jos data ei kulje järjestelmien välillä, taloushallinnon perustehtäviin kuuluva raportointi on hidasta ja talouden tilanteen visualisointi on haastavaa. Loppujen lopuksi päätöksentekoon tarvittavaa tietoa pitää kerätä käsipelillä, ja silloin osa datasta saattaa olla vanhentunutta. Yrityksissä investoidaan nyt juuri työn tehostamiseen ja automatisointiin sekä tiedolla johtamiseen, joten tässä asiassa ei kannata antaa kilpailijoille etumatkaa vain, koska teillä tieto ei siirry yhdestä järjestelmästä toiseen.

Integraatiot varmistavat sen, että tiedot muista järjestelmistä voivat siirtyä taloushallinnon järjestelmiin automaattisesti. Enää talousyksikössä ei tarvitse viettää tunteja kopioinnin ja liittämisen puuhissa, eikä esimerkiksi laskuihin päädy virheitä, koska ihmisen silmä pomppasi vahingossa yhden rivin yli tai sormi lipsahti viereiselle näppäimelle.

Tehostunut taloushallinto säästää hallinnon rutiinitöihin käytettyä työaikaa, joten integraatioihin panostaminen näkyy myös viivan alla.

Lue myös, miten tiedolla johtaminen auttaa kehittämään liiketoimintaa!

Esimerkki: Automaattisesti Procountoriin syntyvät laskurivit nopeuttavat tuntuvasti taloushallinnon työtä

Integraatio helpottaa taloushallinnon työtä, mutta itse integraationkin soisi olevan vaivatonta. Valmiin mallin avulla koko integraatiotyötä ei tarvitse tehdä alusta asti.

Otetaan tosielämän esimerkki siitä, miten Triuvare itse integroi tiketöintijärjestelmän ja loi samalla valmiin mallin siihen, kuinka raportointijärjestelmä yhdistetään Procountoriin. Ennen integraatiota laskurivejä luotiin Procountorissa käsin työaikamerkintöjen pohjalta. Tuntitöiden merkinnät piti siirtää tiketöintijärjestelmästä Procountoriin käsin. Copy-paste-työhön meni turhaa aikaa.

Procountorin integraation avulla työmerkinnät siirtyvät nyt automaattisesti. Jokaisesta työmerkinnästä, joka kirjataan tiketöintiärjestelmään, voi muodostaa laskurivin Procountoriin. Samalla tiliöinti automatisoitui.

Suosittu Procountor on helposti yhdistettävissä moniin yrityksen järjestelmiin, joista muodostetaan laskurivejä osto- ja myyntilaskuihin ja joissa halutaan ylläpitää samaa asiakastietoa. Tällä mallilla yrityksesi voi saada nopeasti helpotusta toistuviin talousfunktion tehtäviin.

Investointi taloushallinnon järjestelmiin ei ole kulu

Taloushallinnon tiedonkulun parantaminen ja tehtävien automatisointi ei ole pelkästään kulu, vaan se on investointi työn laatuun ja mielekkyyteen. Parempi raportointi ja ajantasainen tieto päätöksenteon tukena auttaa myös liiketoiminnan kehittämisessä.

Lue lisää Procountorin integraatioista ja poimi 9 syytä sille, miksi taloushallinnon järjestelmäintegraatio kannattaa! Lataa asiantuntijaopas Integraatiot tehostavat taloushallinnon prosesseja!

Lataa oppaamme "Integraatiot tehostavat taloushallinnon prosesseja"

Kiinnostaako jonkin muun taloushallinnon järjestelmän integraatio? Ota yhteyttä, voimme varmasti auttaa!

Sanna Mustonen

Sanna Mustonen