Vanhassa kirjapainossa toimivan Tampereen kristillisen koulun tiloja on laajennettu pala kerrallaan. 250 oppilaan ja 35 henkilökunnan jäsenen koulussa verkkoinfraa oli laajennettu yksi tukiasema kerrallaan. Lopulta oltiin tilanteessa, jossa esimerkiksi rehtori Merja Kinnusen huoneesta ei saatu lainkaan verkkoyhteyttä. Verkkoyhteyden merkitys kasvaa kouluissa koko ajan, koska palvelut, ohjelmistot ja tallennustila sijaitsevat enenevässä määrin pilvessä. Oppilaat tuovat mukanaan myös omia laitteitaan, jotka pitää pystyä liittämään verkkoon nopeasti ja luotettavasti.

WLAN-mittauksen asiakkaita

WLAN-mittauksen ja -suunnittelun ansiosta opettaja Satu Hurstin ja rehtori Merja Kinnusen verkko-ongelmat ovat ratkenneet

Ongelmaa lähdettiin ratkomaan Triuvaren WLAN-mittauksella, jossa asiantuntija suorittaa mittauksen kävelemällä läpi kartoitettavat alueet mittalaitteiston kanssa. Järjestelmä kartoittaa mittaustulokset rakennuksen pohjakuvaan. Laitteiston ja sovelluksen avulla tunnistetaan verkon ongelmakohdat, joihin voidaan suunnittelulla puuttua.

- Mittauksen avulla selvisi, että verkossa oli kanavapäällekkäisyyksiä ja katvealueita. Kanavasuunnittelulla ja tukiasemia siirtämällä  saatiin ongelmakohdat ratkaistua ja verkko kuulumaan kaikissa luokissa. Selvisimme olemassa olevilla laitteilla, eli uusia tukiasemia ei tarvittu, kertoo opettaja Satu Hursti.

- Mittauslaitteisto koostuu Ekahau-sovelluksesta sekä siihen kuuluvista antenneista. Antenneita on kaksi, mikä nopeuttaa mittausta, jotta pääsemme kävelemään alueet nopeammin läpi. Mittaussovelluksessa näkyy sitten jälkikäteen, missä on kävelty ja sieltä saadaan sitten oikeastaan kaikki tieto mitä siellä ilmassa liikkuu ja missä päin taloa, kertoo Triuvaren ICT-arkkitehti Sakari Jokinen.
 
- Nyt mittauksen ja verkkosuunnitelmien kautta tilanne on saatu muuttumaan niin, että minullakin näkyy kaikki verkot ja pystyn valitsemaan haluamani verkon, kiittelee rehtori Kinnunen.
 
Tulevaisuuden kehityskohteetkin ovat jo selvillä. Koululla on tiloja kahdessa kerroksessa, ja suunnitelmissa on laajentaa mittaus- ja suunnittelutyö myös kellarikerrokseen, koska sielläkin on kuuluvuuden kanssa ongelmia. Myös erillään toimivan esikoulun tilat halutaan saada verkon piiriin.
Triuvare Oy

Triuvare Oy