Teknologian kehittäminen näkyy suoraan liiketoiminnan murroksena. Työtä ja yritystä johdetaan nykyään useimmiten datan pohjalta ja päätöksentekoon haetaan apua raporteista. Tiedolla johtaminen vaatii taustalle toimivan ICT-infran. Vain siten yrityksessä voidaan varmistaa, että analysoitava data on luotettavaa ja relevanttia.

Tässä blogiartikkelissa kerromme, miksi tiedolla johtamisen projektiin kannattaa osallistaa yrityksen IT-kumppani. Kerromme myös mitä liiketoimintahyötyä se tuo, jos IT-kumppani voi toimia myös tiedolla johtamisen kumppanina asiakasyrityksessä.

IT on noussut liiketoiminnan taustaprosesseista sen ytimeen

IT on kiinteä osa useimpia yrityksen ydinprosesseja ja siksi ICT-infran merkitys on liiketoiminnalle huomattava. Tämän vuoksi myös IT:n rooli on muuttunut yrityksissä.

Vastaako teidän yrityksessänne IT-funktio ainoastaan toimivasta infrasta, vai onko IT:llä vastuu myös liiketoiminnan tehostamisesta teknologian avulla?

ICT:llä tehostetaan liiketoimintaa erityisesti tiedolla johtamisen, automaatioiden ja integraatioratkaisujen avulla. Siksi IT-kumppania valittaessa on syytä kiinnittää huomiota kumppanuuden laajuuteen: tuoko uusi kumppani toimitusvarmuuden lisäksi johtoryhmän pöytään proaktiivisesti ideoita esimerkiksi tiedolla johtamisen tueksi?

Mistä tunnistat liiketoimintalähtöisen IT-kumppanin? Lue lisää aikaisemmasta blogistamme!

Miksi tiedolla johtamisen projekti kannattaa nostaa IT-kumppanin pöydälle?

IT-infran tuntemuksesta on hyötyä niin integraatio- kuin tiedolla johtamisen projektissa. Siksi IT kannattaa osallistaa myös liiketoiminnan kehittämisen hankkeisiin, kuten raportoinnin tai työnkulkujen kehitysprojekteihin.

Kolme merkittävintä hyötyä, jotka IT tuo tiedolla johtamisen projektiin

  1. Liiketoimintatuntemus
  2. Helppous
  3. Kustannussäästöt

Seuraavaksi kerromme, miten nämä hyödyt näkyvät konkreettisesti yrityksille.

Liiketoimintatuntemus mahdollistaa proaktiivisuuden

Sekä organisaation sisäisellä että ulkoisella IT:llä on kokonaiskuva ja -ymmärrys organisaation ICT-ympäristöstä. Joskus tätä merkittävämpi etu onnistuneen tiedolla johtamisen projektin näkökulmasta on liiketoiminnan tuntemus. Yrityksen tunteminen antaa IT-kumppanille täysin uudenlaiset valmiudet projektin edistämiselle kuin esimerkiksi ulkopuolisella tiedolla johtamisen konsultilla.

Liiketoimintatuntemuksen ansiosta IT-kumppani pystyy esittämään proaktiivisesti ideoita ja ajatuksia uusien teknologioiden valjastamisesta liiketoiminnan tueksi. Ehdotusten taustalla on liiketoiminnan tuntemuksen lisäksi ymmärrys siitä, miten uudet ratkaisut istuvat osaksi yrityksen nykyistä IT-infraa. Näin ollen ratkaisut ovat todennäköisesti valmiimpia ja usein kustannustehokkaampia kuin ulkopuolisen konsultin tarjoamat ehdotukset.

Työnjaon selkeys ja koordinointi tekee hankkeesta helpomman

Pitkäaikaisen kumppanuuden ansiosta asiakasorganisaation tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat tavallisesti IT-kumppaneille tuttuja. Näin ollen esimerkiksi ERP- tai CRM-toimittajien kanssa keskustelut sujuvat jouhevammin myös raportointiprojektin aikana kuin uuden kumppanin kanssa.

Tämä säästää aikaa, vaivaa ja hermoja tiedolla johtamisen projektia talon sisällä koordinoivalta henkilöltä – varsinkin, jos kysyttävät asiat ovat teknisiä ja siten hänen oman osaamisalueensa ulkopuolelta. 

Miten käytännössä?

Kun yhdellä toimittajalla on vastuu toteutuksesta ja onnistumisesta, sujuu yleensä myös yllättävät tilanteet jouhevammin kuin usean toimittajan kanssa. Tällöin esimerkiksi integraatiohaasteen kanssa tartutaan suoraan tuumasta toimeen, eikä aikaa tuhlaudu oikean vastuuhenkilön selvittämiseen.


Hyödyt näkyvät myös kustannussäästöinä

Kuten aikaisemmin mainittiin, IT-ympäristön jo entuudestaan tuntevalla kumppanilla on valmiudet ehdottaa sellaisia ratkaisuja liiketoiminnan kehittämisen työkaluista, jotka istuvat nykyiseen infraan saumattomasti.

Miten käytännössä?

Tiedolla johtamisen työkalut toimivat usein pilvipalveluiden päällä. Näin ollen yritys saattaa investoida esimerkiksi turhaan uuteen palvelininfrastruktuuriin, jos tiedolla johtamisen kumppani ei tunne yrityksen olemassa olevaa infraa.

 

Tuplatyötä – ja siten myös kustannuksia – saattaa muodostua myös muissa projektin vaiheissa. Työkalun käyttöaste voi madaltua, jos esimerkiksi BI-järjestelmän valinnassa tai käyttöönotossa ei ole huomioitu yrityksen käyttäjähallinnan ratkaisuja. Tällöin työkalun käyttö voi vaatia uudet käyttäjätunnukset tai kirjautumisen yrityksen muiden järjestelmien toimiessa samojen tunnusten alla.

Merkittäviä kustannussäästöjä saadaan myös projektinjohdon yksinkertaistamisesta: kun kumppani tuntee yrityksen työntekijät, asiakkaat ja muun sidosryhmän, kommunikointi suoraviivaistuu, eikä yrityksen sisäisen projektipäällikön tarvitse käyttää aikaa eri ihmisten yhteen saattamiseen.

Näin onnistut tiedolla johtamisen projektissa: lataa opas!

Olemme koonneet kattavan tietopaketin PK-yrityksille tiedolla johtamisesta ja sen hyödyistä. Tämä asiantuntijaopas sisältää myös vinkit onnistuneeseen tiedolla johtamisen projektiin.

New call-to-action

Sami Vatanen

Sami Vatanen