"Kokonaisratkaisun ansiosta Triuvare vapauttaa meille enemmän aikaa tehokkaaseen työntekoon ajanmukaisilla työkaluilla."
Kari Talja, toimitusjohtaja, Oy Tammer-Suoja Ab

Tekstiilialalla toimiva Oy Tammer-Suoja Ab tarjoaa merkkikohtaisesti valmistettuja istuinsuojia autoihin sekä palvelee ilmailualalla pitkän linjan asiakkaitaan hyvin laajamittaisilla palveluilla. Asiakkaiden tarkkojen vaatimusten takia erilaisia kaavoja, eli tiedostoja ja dokumentteja on pakko säilyttää yrityksessä useiden vuosien ajan. Yritys antoi vetovastuun säilytettävien dokumenttien automaattisesta varmuuskopioinnista sekä koko IT-ympäristön hallinnasta Triuvarelle.

- Triuvaren avustuksella käytössämme on automatisoitu varmuuskopiointi, jonka toimintaa valvotaan. Tiedostot sijaitsevat tietoturvallisesti fyysisesti kahdessa eri paikassa, eli liiketoiminnan riskejä on pyritty minimoimaan tärkeiden dokumenttien katoamisien osalta, yrityksen toimitusjohtaja Kari Talja kertoo.

Yrityksessä itsessään ei ole IT-päällikköä, joten Triuvaren käytännönläheinen, fasilitoiva ote IT-ympäristön kehittämiseen on yrityksessä koettu hyvinkin tärkeäksi asiaksi. - Arvostamme Triuvaren kykyä ottaa kokonaisuutemme hallintaan. Verkkoon yhdistetyn tuotantokoneiston vikatilanteen yhteydessä emme halua erikseen miettiä, kuuluuko ongelma operaattorille, koneen valmistajalle vai esimerkiksi verkon vian piiriin. Voimme aina ottaa yhteyden Triuvareen, jolloin ongelmien solmukohdat lähtevät aukeamaan ammattitaitoisen henkilöstön avustuksella, Talja sanoo.

Yrityksen IT-ympäristöä on kehitetty syntyneiden tarpeiden sekä mahdollisten epäkohtien mukaan, jolloin on mahdollista parantaa työntekoa sekä synnyttää säästöjä. Viimeisin esimerkki tästä on syksyllä 2015 toteutettu projekti, jossa yrityksen sähköpostipalvelu siirrettiin alun perin alihankintana ostetulta Exchange-palvelimelta Office 365 -pilvipalveluun.

Oy Tammer-Suoja Ab

Mitä tekee: Valmistaa merkkikohtaisesti valmistettuja istuinsuojia autoihin sekä palvelee ilmailualalla pitkän linjan asiakkaitaan hyvin laajamittaisilla palveluilla
Perustettu: 2003
Kotipaikka: Tampere
Toimitusjohtaja: Kari Talja
Henkilöstö: 10
Liikevaihto: 2 669 000€ (2014)

Triuvaren Iisipilvi™ -palvelun avulla pilvipalvelun käyttöönotto oli yrityksen näkökulmasta helppo ja vaivaton toimenpide, johon sisältyi uusiin työkaluihin liittyvä koulutus. Suurta muutosta työskentelytapoihin ei tullut, mutta edullisempi palvelu on jo kerännyt kiitosta mahdollistamalla mm. kalenterisynkronoinnit älypuhelimiin ja tablet-laitteisiin.

Huoleton arki saavutetaan ennaltaehkäisevällä työllä

Lähitukeen liittyvien tukipalveluiden käyttö on suoraviivaista ja helppoa, sillä palvelukokonaisuuden budjetoitavuus on yrityksessä koettu vaivattomaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että lähitukeen liittyvät toimenpiteet sisältyvät Huoleton™ Premium -palvelun kiinteään hinnoitteluun, eikä yllätyksiä pääse syntymään.

Ongelman ratkaisun lisäksi Huoleton™ Premium tarjoaa paljon ennakoivaa ja ongelmia ennaltaehkäisevää työtä, kuten päivitystenhallintaan ja tietoturvaan liittyviä valvontatoimenpiteitä. Tämä toimintamalli on Taljan mielestä hyvä, sillä palveluun kuuluvan taustalla tehtävän ja käyttäjälle usein näkymättömän työn ansiosta tukipalveluita ei osteta pelkästään ongelmien ratkaisuun – vaan niiden ennaltaehkäisyyn.

- Ongelmatilanteessakin apu on ollut lähellä ja olemme aina saaneet apua nopeasti, selvällä suomen kielellä ilman teknistä jargonia. Kokonaisratkaisun ansiosta Triuvare vapauttaa meille enemmän aikaa tehokkaaseen työntekoon ajanmukaisilla työkaluilla, IT-huolien murehtimisen sijaan, Talja toteaa.

Katso lisätietoja:

 

 

Triuvare Oy

Triuvare Oy