Triuvarella on syksyllä tehty organisaatiomuutoksia ja tiukennettu kukkaronnyörejä.

- Taustalla on kaksi asiaa. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla ei myynnin kasvu toteutunut budjetoidun mukaan, mutta kustannukset kasvoivat. Uuden palvelutuotteen myynnin kasvu ei lähtenyt odotetusti liikkeelle, selventää toimitusjohtaja Toni Rantanen.

Näiden seikkojen johdosta Triuvarella jouduttiin uudelleenjärjestelemään organisaatiota ja karsimaan kuluja. Tilanteen seurauksena jouduttiin päättämään yhden henkilön työsuhde.

- Asiakkaille irtisanomisen vaikutukset eivät juuri näy. Irtisanottu henkilö teki töitä vain yhdelle asiakkaalle, jonka ostama työpanos pieneni alkusyksystä. Jäljelle jääneet työt on uudelleenorganisoitu. Pidämme huolen siitä, että supistukset eivät vaikuta asiakkaiden saamaan palvelutasoon. Tästä hyvä mittari on reaaliaikainen asiakaskokemuksen seuranta, jota tulemme lähikuukausina tarkkailemaan vielä entistäkin useammin, kertoo Rantanen.

 

Asiakaskokemusta mitataan asteikolla 1-6, jossa 1 on huono ja 6 erinomainen.

 

Asiakaskokemus osoittaakin palvelukokemuksen pysyneen hyvin linjassa edellisten kuukausien kanssa. Triuvaren tulevaisuus näyttää alkuvuoden haasteista huolimatta hyvältä.

- Syksyn myötä kauppa on vilkastunut ja tilikauden jälkimmäinen puolisko näyttää valoisammalta. Tästäkin on tulossa meille kasvun vuosi. Vaikka nyt on ollut vaikeampaa, niin hyvän triuvarelaisten yhteishengen avulla tämäkin haaste selvitetään! kehuu Rantanen.

Triuvare Oy

Triuvare Oy