Kaikkialle kulkevat mobiililaitteet, kuten tabletit ja puhelimet, helpottavat kuljetusyrityksien laajalle liikkuvaa työtä ja tarjoavat sujuvan kommunikaation ja pääsyn tarvittaviin tietoihin. Puhelimet eivät ole enää vain puhelimia, vaan taskukokoisia tietokoneita. Siksi niiden tietoturvaan ja hallintaan täytyisi kiinnittää yhtä paljon huomiota kuin yrityksen muidenkin päätelaitteiden

Lue, kuinka kuljetusalan toimijat hyötyvät mobiililaitehallinnan tuomasta varmuudesta, kun ympäri maailmaa kulkevat puhelimet voi suojata keskitetysti ja vaivattomasti.

Liikkuvassa työssä mobiililaitteet voivat kadota kauas

Kuljetus- ja logistiikka-alalla varmistetaan tavaroiden sujuva ja nopea liikkuminen ja sitä kautta yhteiskuntamme pyöriminen. Mobiililaitteita käytetään nykyään navigoinnista, ajopäiväkirjoista ja vastaanottajan allekirjoituksista lähtien erottamattomana osana logistiikkaa. Jotta kuljettajilla olisi aina pääsy tarvittavaan tietoon ja mahdollisuus viestiä tehokkaasti ajojärjestelyistä, rahdin tilasta ja esimerkiksi logistiikkakeskuksen ruuhkasta, yhä useampi yritys varustaa heidät älypuhelimilla, joilla pääsee helposti käsiksi yrityksen kaikkiin tietojärjestelmiin. 

Mobiililaitteen yhteys yrityksen tietojärjestelmiin on toisaalta mahdollisuus, toisaalta uhka. Koska puhelimet kulkevat mukana hyvin laajalle, jopa ulkomaille, se vie samalla mukanaan yrityksen arkaluontoista dataa. Jos puhelin katoaa, sen kautta periaatteessa kuka tahansa voi päästä käsiksi tuohon dataan. Riskit sen jälkeen ovat pahimmillaan suuret. Voi olla, että yrityspuhelimen varastaa joku, joka haluaa tyhjentää sen omaan käyttöönsä eikä välitä yrityksen datasta, mutta koskaan ei voi tietää, mitä yrityksen tiedoilla tehdään. Kiristetäänkö niillä? Myydäänkö tiedot eteenpäin? 

Ilman mobiililaitehallintaa kadonneen puhelimen tai tabletin lukitseminen tai tyhjentäminen on laitteen käyttäjän vastuulla, eikä yrityksen IT voi tehdä sitä keskitetysti ja hallitusti. Kadonnut mobiililaite jää yritykselle pimentoon, samoin kuin sen riskit.

Lue myös vinkit yrityksen tietoturvauhkien hallitsemiseen! 

Kuljetusyrityksen mobiililaitteiden tietoturva helposti kuntoon laitehallinnalla

Mobiililaitehallinta on keskitetty tapa hallita yrityksen kaikkia mobiililaitteita etänä. Käytännössä hallinta voi tarkoittaa esimerkiksi firman puhelinten päivityksiä ja ohjelmistojen asentamista etänä. Voidaan valvoa, että yrityssähköpostin kaltaiset tärkeät sovellukset on asennettu, ajantasaisia ja tietoturvallisia. 

Logistiikka-alan asiantuntija voi keskittyä työssään olennaiseen. Yksittäisillä työntekijöillä ei ole vastuuta puhelimen ajantasaisuudesta, toiminnallisuudesta ja turvallisuudesta. Vastuu puhelinten suojauksesta on yrityksen IT-osastolla tai jopa IT-kumppanilla, joka voi määrittää tarkasti suojauksen tason. 

Laitehallinnan kautta yrityksen IT näkee kerralla, mitä mobiililaitteita sillä on ja keiden käytössä, joten myös inventointi ja uusien puhelimien hankinta on helpompaa. Tarvitaanko esimerkiksi lisää iskunkestäviä puhelimia kuljettajille ja varastoon, vai tulisiko seuraavaksi päivittää taloushallinnon tai myynnin puhelimet, joilla on erilaiset vaatimukset?

Jos puhelin pääsee katoamaan tai se varastetaan, mobiililaitehallinnan kautta kyseinen puhelin voidaan paikantaa, lukita tai jopa tyhjentää kokonaan. Tällöin poistuu riski, että puhelimessa olevat tiedot pääsisivät vääriin käsiin.

Mobiililaitteiden tietoturvaa voi parantaa haittaamatta käyttöä

Kenties yleisin syy tietomurtoihin ja salasanojen murtamiseen on liian helpot salasanat. Mobiililaitehallinnasta käsin voi määritellä, että kaikissa yrityksen puhelimissa täytyy käyttää riittävän vahvaa salasanaa, jotta kuka tahansa ei voi sormen hipaisulla avata puhelinta ja päästä selaamaan asiakastietoja. 

Samoin yritys voi määritellä, että tiettyihin järjestelmiin kirjautuessa käytetään kaksivaiheista tunnistautumista – esimerkiksi siis tilausten hallintaan kirjautuessa tai työvuorosuunnitelmia tarkistaessa salasanan syöttämisen lisäksi kirjautuminen kuitataan puhelimeen saatavalla koodilla.

Työntekijät saattavat aluksi säikähtää, että tietoturvan kiristäminen tarkoittaa heille hankalampaa ja hitaampaa käyttöä, mutta pelko on aiheeton. Toki tietoturvallisten tapojen omaksuminen voi vaatia oppimista, mutta useimmille meistä tunnistautuminen ja omien tunnusten ja henkilöllisyyden turvaaminen on arkipäivästä ja tärkeää, joten myöskään työlaitteiden kohdalla se ei ole kohtuuton tai suuri muutos. Ei tarvitse myöskään pelätä, että yrityksessä pystyttäisiin laitehallinnan avulla seuraamaan esimerkiksi työntekijän lähettämiä viestejä.

Lue, miksi mobiililaitehallinnan kiristämä tietoturva ei haittaa normaalia käyttöä.

Yrityksesi mobiililaitteiden tietoturva nykyaikaan? Aloitetaan demolla

Millä tolalla yrityspuhelintenne tietoturva on? Kuka hallitsee niiden turvallisuutta ja ajantasaisuutta, ja miten? Puhelimet eivät ole enää vain soittamista varten, ja siksi niiden hallintaan kannattaa panostaa – muuten riskeeraat pahimmassa tapauksesa arkaluontoisten tietojen päätymisen vääriin käsiin ja siitä aiheutuvat taloudelliset ja maineen riskit.

Mobiililaitehallinta on luontevaa ottaa käyttöön testaamisen kautta. Demon kautta näen, mitä mobiililaitehallinta on käytännössä niin hallinnan kuin mobilililaitteita käyttävien työntekijöiden näkökulmasta. Asiantuntijamme sparraa auttaa myös kartoittamaan yrityksellesi tärkeimmät käyttökohteet.

Triuvaren mobiililaitehallinta tuo vaivattoman ja keskitetyn tavan laiteinventaareihin, sovellushallintaan ja mobiililaitteiden tietoturvaan sekä laitteiden lukitsemisen ja tarvittaessa tyhjentämisen etänä.

Lue lisää Triuvaren mobiililaitehallinnan palveluista ja varaa demo palveluun tutustumista varten!

Rauli Saarikangas

Rauli Saarikangas