IT-palveluiden kilpailuttamisessa suurimmaksi ongelmaksi voi muodostua tarjouksien vertaileminen.

- Suurin ongelma tarjouksien vertailussa on se, että ICT-yritykset hinnoittelevat palvelunsa eri malleilla. Peruskuukausimaksuun ei välttämättä sisälly juuri mitään palveluita. Tukipuhelut kirjataan ylös, mutta heti kun asiaa aletaan selvittää yrityksessä, alkaa tuntikiintiö tai tuntilaskutus juosta. Tarjottu hinta näyttää paperilla halvalta, mutta todellisuudessa lisäkuluja kertyy palvelun käytöstä, kertoo Triuvaren ratkaisumyyjä Mia Pouhula.

Tarjouspyyntöjä tehdessä kannattaa olla tarkkana

- On hyvin tyypillistä, että kuukausimaksuun sisältyy tietty määrä tukipyyntöjä, jonka yli menevistä asiakasta laskutetaan erikseen. Tällainen maksumalli houkuttaa, koska asiakas voi olla varma, ettei maksa turhasta. Kulut voivat kuitenkin tällaisessa mallissa nousta reilusti yli jatkuvan kuukausipalvelun hinnan. Käytännössä tilanne johtaa myös helposti siihen, että IT-ongelmia yritetään ratkoa omin päin ja työaikaa voi mennä hukkaan, kun ei raaskita hyödyntää valittua palveluntarjoajaa. Myös budjetoiminen vaikeutuu, kun hintoja ei tiedetä etukäteen.

Halvin tarjous ei aina tulekaan edullisimmaksi. Triuvarella Huoleton Premium-palvelu on rakennettu niin, että kuukausimaksuun sisältyvät kaikki tuki- ja ylläpitopalvelut. Ympäristön haltuunoton lisäksi myös kattava IT-analyysi sisältyy maksuun. IT-analyysillä varmistetaan asiakkaille tarjotun tukipalvelun korkea laatu, koska Triuvarella on siten täydellinen ja ajantasainen tieto asiakkaan IT-ympäristöstä. Analyysin avulla löydetään myös riskitekijät sekä tunnistetaan kehitystä vaativat IT:n osa-alueet.

Kiinnitä hinnan lisäksi huomiota siihen, että nämä ovat kuukausihintaisella IT-tarjouksella mukana:

  • rajaton määrä tukea ja vianselvitystä tuen aukioloaikoina palvelimiin, työasemiin, tulostimiin, mobiililaitteisiin sekä verkko-ongelmiin liittyen
  • palvelinylläpito, sisältäen päivitysten asennukset ja tarkistukset, sekä varmuuskopiointien ja  virustorjunnan valvonnan
  • keskitetty päivitystenhallinta, joka on erittäin tärkeä tietoturvan kannalta
  • käyttäjätuki Microsoft Office 365 -palveluun liittyvissä tarpeissa

Mitä tarjouspyynnöissä tulisi ottaa huomioon?

Tarjouspyyntöjä tehdessä kannattaa pitää huoli siitä, että saadut tarjoukset ovat keskenään yhdenmukaisia. Tarjoukset kannattaakin pyytää mahdollisimman yksityiskohtaisina listoina, joista selviää paitsi se, mitä tarjoukseen halutaan sisällytettävän, myös se, mitä tarjoukseen EI tarvita. Laadimme avuksesi valmiin tarjouspyyntöpohjan, jota käyttämällä varmistat sen, että saamasi tarjoukset ovat aidosti keskenään vertailukelpoisia.

- Toinen ongelma syntyy siitä, että tarjousta pyydettäessä ei aina olla ihan varmoja, mitä organisaatiossa tarvitaan. Tämä korostuu erityisesti niissä organisaatioissa, joissa omaa IT-ihmistä ei ole. Silloin on hyvä pyytää apua ammattilaiselta. Ammattitaitoinen myyjä osaa nopeasti auttaa hahmottamaan sen, minkälaisista asioista kannattaa pyytää tarjous. Siltä pohjalta on helpompi lähteä jatkamaan tarjouspyyntöjen kanssa.

Lataa maksuton tarjouspyyntöpohja!

Teimme tarjouspyyntöpohjan helpottamaan IT-palveluntarjoajien vertailua. Lataa valmis tarjouspyyntöpohja käyttöösi!

Lataa tästä!

Triuvare Oy

Triuvare Oy