Tänä vuonna Triuvaren joulumuistamisiin varattujen rahojen kohteeseen pääsivät vaikuttamaan sekä työntekijät että suuri yleisö. Nettisivuillamme oli käynnissä äänestys, jossa halukkaat saivat antaa äänensä suosikilleen Triuvaren henkilökunnan valitsemista hyväntekeväisyyskohteista. Työntekijöiden sydäntä lähellä olivat tänä vuonna erityisesti eläinten ja lasten asiat. Varsinaisesta äänestyksestä muodostui tiukka vääntö eläinsuojeluyhdistysten kesken, kun Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistys ja Kissojen katastrofiyhdistys kisasivat potista. Lopulta lahjoituksen kohteeksi valikoitui Kissojen katastrofiyhdistys. Järjestö on auttanut heitteille jätettyjä ja muuten omistajaa vailla olevia kissoja jo 40 vuoden ajan.

- KKY:tä pyörittää vapaaehtoisväki. Toimitilan hoitorinki huolehtii kissojen ruokkimisesta ja lääkityksestä sekä sosiaalistaa kissoja, jotka ovat saattaneet syntyä ulos ilman ihmiskontaktia. Ensikodit puolestaan huolehtivat kotia etsivistä kissoista kotonaan. Kissaneuvonta, kotisivujen ja somekanavien ylläpito, kannatustuotteiden ideointi ja myynti, jäsen- ja tatuointirekisteri, nekin kaikki ovat vapaaehtoisten käsissä, kertoo Anna Nevalainen, joka tekee vapaaehtoistyötä varainkeruun ja tapahtumien järjestämisen merkeissä.

Kissojen katastrofiyhdistystä ja muita kodittomista kissoista huolehtivia yhdistyksiä tarvitaan Suomessa, koska heitteille jätetyt kissat eivät pärjää Suomen luonnossa. Kissat ovat ajautuneet tänne laivojen mukana etelän lämpimiltä seuduilta noin tuhat vuotta sitten. Kylmyys, ruoan puute ja liikenne ovat asioita, joihin kissa ei osaa sopeutua ja varautua. Lisäksi kissa tarvitsee suojaa taudeilta.

- Tähän vastaus on se, että kissan elinpiiri on välittävässä kodissa, joka leikkautta, siruttaa ja rokottaa kissan, kommentoi Nevalainen.

Suomessa hylätään noin 20 000 kissaa vuodessa, erityisesti kesän jälkeen. Näiden lisäksi eläinsuojeluyhdistykset ottavat talteen niin kutsuttuja kissapopulaatioita, joissa eri sukupuolta olevat leikkaamattomat kissat ovat saaneet lisääntyä vapaasti keskenään. Triuvaren lahjoitus käytetäänkin kissojen leikkauttamiseen.

Triuvaren työntekijät vierailivat KKY:n toimitilalla tutustumassa kotia etsiviin viiksiniekkoihin.

- Minusta oli mukavaa, että tänä vuonna sekä henkilöstömme että asiakkaamme saivat vaikuttaa joulumuistamisemme kohteeseen. Itse eläinrakkaana ihmisenä ja kahden pelastetun kissan omistajana oli kiva huomata, että äänestäjienkin joukossa oli ihmisiä, jotka halusivat tukea eläimiä ja niiden hyvinvointia. Tällainen eläinsuojelutoiminta on pitkälti vapaaehtoistyötä tekevien ihmisten varassa, ja siksi lahjoituksesta on varmasti suuri apu heille sekä eläimille, kertoo Triuvarella tuotannon ja hallinnon assistenttina toimiva Susanna Mäkelä.

Seppo-kissa hurmaa assistentti Susannan
 

Latz-pennun kiipeilypuuna markkinoinnista vastaava Johanna

 

Triuvare Oy

Triuvare Oy