Triuvaren tiimiin on liittynyt projektivastaava Jaana Johansson. Jaana on toiminut useita vuosia IT-päällikön tehtävissä ja vahvistaa Triuvaren osaamista erityisesti projektikokemuksellaan.

- Käytän työssäni projektinhallinnan tunnettuja menetelmiä ja työkaluja, joilla varmistamme asiakkaille onnistuneet käyttöönottoprojektit. Nykypäivän IT-projekteilta vaaditaan ketteryyttä. Pilvipalveluiden myötä käyttöönotot ovat nopeampia, eivätkä ne vaadi enää suuria alkuinvestointeja. Palveluita voidaan joustavasti avata käyttöön asiakkaille, kumppaneille ja muille sidosryhmille. Haasteet ovat kuitenkin samat kuin missä tahansa projektissa. Tarpeiden määrittely, projektin suunnittelu, toteutus ja testaaminen on tehtävä huolellisesti, jotta aikataulu pitää ja kustannukset pysyvät hallinnassa. Tärkeimpiä oppejani projektinhallinnassa on ollut määrittelyvaiheen merkityksellisyys. Määrittelyvaihe on erittäin tärkeä, jotta projektin tuotos vastaa oikeisiin tarpeisiin. Myös henkilöstön sitouttaminen uuden ohjelmiston käyttöön on avainasemassa, jotta investoinnista saadaan kaikki mahdollinen hyöty.

- Tehtäviini kuuluu ideoida, suunnitella ja toteuttaa asiakkaan liiketoimintaa tukevia ICT-ratkaisuja. Kuuntelen asiakasta ja otan asiakkaan tarpeet huomioon projektia valmisteltaessa ja toteutettaessa. Projektin aikana huolehdin, että tavoite on kirkas ja projekti pysyy aikataulussa sekä kustannukset hallinnassa, jotta projektiryhmä voi keskittyä toteuttamaan omia vaativia tehtäviään.

jaana-kasvokuva

- Aloitan työt Triuvarella innostuneella fiiliksellä. On mukava päästä tekemään töitä ammattitaitoisten ja mukavien työkavereiden kanssa!

Triuvare Oy

Triuvare Oy