Grenovian toimitusjohtaja Juha Soini on saanut vastaukset konsernin it-pulmiin Triuvaren IT-asiantuntija Timi Rantaselta.

triuvare_grenovialla

Grenovia on monitoimialakonserni, joka toimii lupaavien kasvuyritysten vauhdittajana. Grenovia luo kasvun mahdollisuuksia yrityksille, joilla on hyvä liikeidea tai varhainen kasvuvaihe.

- Haemme yrityksiin hyvät johtajat ja hyödynnämme omia taloushallinnon välineitämme. Tähtäämme kannattavaan ja kasvavaan liiketoimintaan 2-3 vuoden aikana, toimitusjohtaja Juha Soini kertoo.

Grenovian rahoittaman kahdeksan tytäryhtiön toimialoja ovat metalliteollisuus, ympäristöpalvelut ja teknologiaratkaisut.

- Grenovia ei ole pääomasijoittaja, vaan aktiivinen kanssayrittäjä, Soini painottaa.

- Yrityksemme toimintatavan voisi tiivistää: maltillinen panostus + kanssayrittäjyys + konserniyhteistyö = tulos. Yhteensä yritykset työllistävät noin sata työntekijää, ja epäsuorasti paljon enemmän. Yritysjoukkoa on tarkoitus kasvattaa, ja yhteydenottoja onkin tullut laajalta alueelta.

Triuvaren toimintatapa miellytti

Nopeasti kasvava konserni tarvitsee saumattomasti toimivat ja skaalautuvat it-palvelut.

- Vuoden 2009 lopulla toimintamme oli laajentunut niin paljon, että silloinen atk-tukemme ei enää pystynyt vastaamaan tarpeisiimme. Yritysten atk-laitteistot ja tietojärjestelmät eivät soveltuneet yhteen, eikä kukaan oikein tiennyt, mistä päästä ongelmaa pitäisi lähteä purkamaan, Soini kertoo.

- Teetimme kartoituksen it -tilanteestamme eräällä yrityksellä, ja totesimme, että tehtävää on paljon. Tämän yrityksen toimintakonsepti ei parhaimmalla mahdollisella tavalla sopinut meille , joten toteutukseen aloimme etsiä uutta yhteistyökumppania. Yhden yrityksemme toimitusjohtaja Mikko Koivuniemi löysi Triuvaren internetistä, ja pyysi sieltä edustajaa käymään. Muutamia yrityksiä kilpailutimmekin, mutta Triuvaren toimintatapa palveli meitä selkeästi parhaiten. Triuvare kartoitti Grenovia-konsernin it-tilanteen ja ryhtyi töihin.

- Oli tärkeää minimoida käyttökatkot, vaikka tekemistä oli paljon, Triuvaren IT-asiantuntija Timi Rantanen kertoo.

Yritysten sähköpostit, kalenterijärjestelmät, varmuuskopioinnit ja tietoturva yhdenmukaistettiin sekä kaikkien päivitysten hallinta keskitettiin. Käyttäjille luotiin omat tunnukset, joilla he pääsevät käsiksi määriteltyihin omiin ja jaettuihin kansioihinsa. Järjestelmä skaalautuu tarpeen mukaan. Suurin ponnistus on käytetty yhteisen palvelimen rakentamiseen.

- Nyt kun järjestelmä on saatu palvelemaan meitä tehokkaasti, katsastamme, mitä jatkossa tehdään yhdessä. Triuvare on rakentanut järjestelmän niin, että muutkin pystyvät sitä hallinnoimaan tarvittaessa, Soini kiittelee.

It-kulut ovat ennakoitavissa

- Parasta Triuvaren palveluissa ovat olleet joustavuus, katkottomuus ja omien tarpeidemme tarkka huomioiminen. Triuvaren edustajat osaavat yksinkertaistaa asioita tarvittaessa. Olen itse esittänyt toiveita, mitä ohjelmistojen pitäisi tehdä, ja Triuvare on kertonut, mitä silloin on otettava huomioon. Triuvare kantaa vastuuta koko paletista.

Kun uudet järjestelmät saatiin valmiiksi, henkilöstö koulutettiin sen käyttöön. Muutosvastarinta loppui, kun uuden järjestelmän helppokäyttöisyys ymmärrettiin.

Alussa uusien järjestelmien ja etenkin palvelimen rakentaminen ovat aiheuttaneet kustannuksia. Toisaalta Grenoviassa ymmärretään, mihin panostuksia kannattaa käyttää.

- Jos itse yritämme selvittää it-pulmia, aikaa menee hukkaan. Paljon nopeammin asia selviää soittamalla Triuvarelle. Voimme soittaa illallakin, Soini kertoo. - Moniin asioihin on löytynyt säästöäkin, ja nyt it-kulut ovat ennakoitavissa.

www.grenovia.fi

Triuvare Oy

Triuvare Oy