Matkapojat on onnistunut pysymään nopeasti kehittyvässä liiketoimintaympäristössä kiinni jo yli 40 vuoden ajan. Viimeisimmän vuosikymmenen he ovat luottaneet IT-kumppaneiden ammattitaitoon ja siten varmistavat mm. omien järjestelmien, laitteiden, sekä verkko- ja palvelinratkaisujen ajantasaisuuden. “On hyvä, että meillä on ulkoinen kumppani, joka oman työnsä takia pysyy ajan tasalla siitä, mitä (ICT-ympäristössä) on mahdollista kehittää”, Matkapoikien tietohallintopäällikkö Timo Keinonen kertoo.

“Triuvare tuntee IT-inframme täydellisesti” - Timo Keinonen, Matkapojat

Matkapojat luottaa Triuvaren ammattitaitoon niin IT:n jatkuvan kehittämisen kuin nopeiden työpyyntöjen, kuten laitepäivitysten, osalta. “He osaavat tehdä työnsä hyvin”, Keinonen kehuu.
Hän on tyytyväinen myös Triuvaren tarjoamaan kumppanuusmalliin. Triuvare huolehtii mm. säännöllisistä asiakaspalavereista, joissa istutaan alas ja kartoitetaan mahdollisia laajempia kehityskohteita ja -tarpeita. Näihin yhteistyöpalavereihin Keinonen onkin ollut erittäin tyytyväinen. “Minulle tärkeää on juuri se (IT-infran) ajantasaisuuden varmistaminen. Triuvaren kanssa pidetyt asiakaspalaverit ovat juuri sen takia tärkeitä, että niissä saattaisi tulla esiin näitä IT-ympäristön muutoksia”, Keinonen kertoo.

Tukipalveluita on helppo ostaa – ja budjetoida

Timo Keinonen kehuu Triuvaren palvelumallia selkeäksi. Verrattuna aikaisempien kumppaneiden palvelumalleihin, Triuvaren IT-tuki on helpompi budjetoida. “Ehdottomasti suosittelen tätä palvelumallia. Nyt kun meillä on näkymä useita kuukausia taaksepäin, miten näitä tukitunteja on kertynyt, niin mielestäni tämä on erittäin helppo budjetoida ja ennustaa”, Keinonen kertoo. “Ja sitten saan ne raportit (käytetyistä tunneista) myös, en pelkästään laskua. Näen aina sen toteuman”, hän jatkaa.

Matkapojat luottaa Triuvareen myös raportoinnin kehittämisessä

“Meillä panostetaan ensi vuonna Microsoftin Power BI-raportointiin. Löysin tämän hyvän työvälineen ja sitten oli ilo huomata, että myös Triuvarella on tätä osaamista”, Keinonen kertoo. Hän pitää erityisen positiivisena asiana sitä, että omalla IT-kumppanilla on kokemusta myös heidän käyttämästään raportointijärjestelmästä. “On hienoa, että he ovat lähteneet kehittämään ja panostamaan myös tässä asiassa. Tulen todennäköisesti tekemään Triuvaren kanssa yhteistyötä myö BI:n osalta”, hän jatkaa. Triuvaren kanssa Matkapojat saakin projektin jokaisessa työvaiheessa apua samalta luukulta koski asia sitten teknistä toteutusta, raporttien rakentamista, käyttöliittymän hallintaa tai koulutus- ja käyttöapua.

Haluatko lukea lisää?

Haluatko lukea lisää Matkapoikien ja Triuvaren yhteistyöstä, sekä sen keskeisimmistä tuloksista? Lataa maksuton case-kuvaus ja tutustu asiakastarinaan!

Lataa maksuton case-kuvaus: Matkapojat

Triuvare Oy

Triuvare Oy