Annika Heino on nimitetty assistentiksi Triuvare Oy:ssä 22.2.2016 alkaen. Heinon työnkuva on sekoitus myyntiassistentin, taloushallinnon assistentin, johdon assistentin sekä yleisen assistentin toimenkuvia. Heino on koulutukseltaan matkailun restonomi ja aiemmin hän on työskennellyt toimistosihteerinä ja henkilöstöassistenttina GBTIMES Oy:n palveluksessa.

Annika Heino-Kasvokuva_jpg

Triuvare Oy

Triuvare Oy