Yrityksen tietoturva on monipuolinen kokonaisuus. Siihen vaikuttavat teknisten ratkaisujen lisäksi merkittävästi myös työntekijöiden tietotaito ja yhteisesti määritellyt tietoturvakäytännöt. Tässä blogiartikkelissa keskitymme uusimpiin Microsoft 365 -tietoturvatyökaluihin. Lue lisää työkalujen merkittävimmistä hyödyistä ja ota yhteyttä asiantuntijoihimme halutessasi lisätietoja!

Miksi Microsoft 365:n tietoturvaan kannattaa kiinnittää huomiota?

Laajalti käytössä olevat laitteet ja ohjelmistot ovat useimmiten myös tietoturvallisia: mitä enemmän esimerkiksi ohjelmistolla on käyttäjiä, sen enemmän ohjelmistokehittäjillä on dataa sen toiminnasta. Siten myös tietoturvauhkiin voidaan vastata nopeasti.

Tämä pätee esimerkiksi yleisesti yrityksillä käytössä olevaan Microsoft 365 -ympäristöön. Kolikolla on kuitenkin myös toinen puoli. Laajasti käytössä oleva ohjelmistoympäristö tekee siitä varsin houkuttelevan myös hakkereiden silmissä. Tämän vuoksi on kannattavaa panostaa ympäristön suojaamiseen myös lisätuotteiden avulla.

Kaikki irti nykyisistä suojaustoiminnoista: Microsoft 365 Email Protection

Microsoft on kehittänyt sähköpostin tietoturvallisuuden takaamiseksi runsaasti työkaluja, jotka ovat jokaisen käyttäjän saatavilla. Työkalujen tehokas käyttö edellyttää kuitenkin hieman teknistä osaamista sekä ymmärrystä esimerkiksi sähköpostisuodattimien toimintalogiikasta.

Microsoft 365 Email Protection -työkalun määrityksen yhteydessä kartoitetaan kaikki ne turvalliset tahot, jotka saavat lähettää organisaatiosi nimissä sähköpostia. Kartoitus vähentää roskapostin määrää, parantaa sähköpostidomainin luotettavuutta ja antaa edellytykset edistyneempien sähköpostisuojaustyökalujen käyttöönottoon.

Milloin Microsoft 365 Email Protection?

 • Kun halutaan vähentää roskapostin määrää
 • Kun halutaan kartoittaa, mistä palveluista lähetetään yrityksen nimissä sähköpostia
 • Kun halutaan kasvattaa organisaation tietoutta roskapostisuodattimien toimintalogiikoista
 • Kun halutaan panostaa tulevaisuudessa myös kehittyneempiin sähköpostisuojaustyökaluihin

Lue tarkemmin työkalujen tuomista hyödyistä

Kehittyneemmät suojaustoiminnot: Microsoft 365 Advanced Threat Protection

Microsoft 365 -sähköpostiin on saatavilla myös kehittyneempiä tietoturvatoimintoja. Microsoft 365 Advanced Threat Protection -työkaluilla voit tarkistaa sähköpostitse vastaanotettujen linkkien ja liitteiden turvallisuuden. Lisäksi saat vahvemman suojan tietojenkalastelu- ja roskapostiviestejä vastaan.

Kuten aikaisemmin mainitsimme, käyttäjät ovat merkittävässä roolissa yrityksen tietoturvallisuuden kehittämisessä. Siksi sisällytämme loppukäyttäjäkoulutukset aina osaksi uusien tietoturvatoimintojen käyttöönottoa.

Miksi Microsoft 365 Advanced Threat Protection?

 • Suojaa tietojenkalasteluviesteiltä
 • Automaattiset liitteiden tarkastukset
 • Linkkien luotettavuuden tarkistus
 • Edistyneemmät roskapostisuodattimet
 • Muiden Microsoft 365 -tuotteiden tietoturvan kehittäminen

Tutustu työkaluihin tarkemmin

Mikä paketti on juuri teidän yrityksellenne sopivin? Vertaile ominaisuuksia!

Sisältö

Microsoft 365 Email Protection

Microsoft 365 Advanced Threat Protection

Sähköpostin lähettäjät

X

 

SPF -tietueet

X

 

DKIM -asetukset

X

 

DMARC -käyttöönotto

X

 

Anti-Malware -asetukset

X

 

Anti-Spam -asetukset

X

 

Anti-Phishing -asetukset

O

X

Safe Links -käyttöönotto

 

X

Safe Attachments -käyttöönotto

 

X

Raportointi

 

X

Microsoft Teams & Microsoft Sharepoint -suojaukset

 

X

O = Microsoft 365 Email Protection -versiossa rajoitusten puitteissa. Microsoft 365 Advanced Threat Protection -lisenssi avaa kehittyneempiä säätömahdollisuuksia.

Varmista liiketoimintakriittisten tiedostojen eheys: Microsoft 365 File Backup

Tiesithän, että Microsoft 365 -tuotteiden tarjoamaa noin 90 päivän tiedostojen palauttamista ei voida verrata varmuuskopiointiin? Useimmat yritykset kuitenkin luottavat ainoastaan tähän, jolloin varmuuskopiointi jopa liiketoimintakriittisimmistä dokumenteista uupuu kokonaan.

Tietojen eheys ja säilyvyys ovat tietoturvan perusta. Siksi varmuuskopiointiin kannattaa panostaa. Yritysten luottaessa yhä enemmän pilvipalveluihin etätyöskentelyn yleistyessä, kannattaa samalla huomioida myös pilvipalveluina toteutettujen ohjelmistojen varmuuskopioinnit.

Miksi Microsoft 365 File Backup?

 • Tiedostojen palauttaminen
 • Mahdollisuus tarkastella laajemmin historiadataa
 • Turvaa liiketoimintakriittisiin ohjelmistoihin

Lue lisää Microsoft 365 varmuuskopioinnista

Haluatko lisätietoja?

Tarjoamme kaikki Microsoft 365 -ympäristön tuotteet kokonaisvaltaisena palveluna. Työhömme sisältyy aina perusteellinen alkukartoitus, tekninen toteutus sekä riittävä loppukäyttäjäkoulutus, jolla varmistetaan tietoturvan parhaimpien käytäntöjen jalkauttaminen organisaation toimintatapoihin.

Tutustu tarjoamiimme Microsoft-tuotteisiin ja -palveluihin

Triuvare Oy

Triuvare Oy