Näin onnistut liiketoimintatiedon automatisoinnissa – lataa asiantuntijaopas!

Liiketoimintatiedon automaatiolla tarkoitetaan datan syötön, käsittelyn, liikuttamisen tallennuksen ja visualisoinnin helpottamista eri järjestelmien välillä. Se tuo suoria kustannussäästöjä, tekee työstä mielekkäämpää ja parantaa liiketoimintaprosessien laatua.

Datan syöttöä ja liikuttamista helpottaa erilaiset integraatioratkaisut, tallennusta tietovarastoratkaisut ja visualisointia sekä analysointia puolestaan BI-työkalut.

Integraatiot tehostavat tiedon kulkua

Tiedon määrä kasvaa yrityksissä, mutta liian usein liiketoiminnan data on siiloutunut organisaation eri funktioiden järjestelmiin. Integraatioiden avulla tietoa voidaan liikuttaa automaattisesti järjestelmien välillä, mikä tehostaa prosesseja ja minimoi inhimillisen virheen mahdollisuuden.

Lisäksi integraatiot mahdollistavat kehittyneen tiedolla johtamisen. Yhteen koottu data auttaa päätöksenteossa ja parantaa esimerkiksi ennusteiden laatua.

Lataa maksuton asiantuntijaoppaamme ja lue lisää liiketoimintatiedon automatisoinnin kohteista ja niiden tuomista liiketoimintaeduista yritykselle. Opas on suunnattu liiketoimintajohdolle ja se pyrkiikin kertomaan liiketoimintatiedon automaation eduista liiketoiminnan hyödyt edellä.

Hyötyjä eri liiketoimintayksiköille

Liiketoimintatiedon automatisointi ei ole ainoastaan johtoryhmää hyödyttävää. Automaattinen tiedonjako tehostaa eri yksiköiden välistä yhteistyötä ja tuo uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan kehitämiseen.

Kuka hyötyy liiketoimintatiedon automaatiosta?

  • Taloustoimintojen automatisointi vapauttaa henkilöresursseja.
  • Myynnin ennustaminen hyödyttää koko yritystä.
  • Asiakasraportointi parantaa asiakaskokemusta.
  • Henkilöstöhallinto sisältää useita automatisointikohteita.
  • Automatisoinnilla koko tuotantokapasiteetti käyttöön.

Millaisia automaatiokohteita näissä yksiköissä on? Millaisia liiketoimintaetuja automaatiolta on lupa odottaa? Miksi automaatiosta kannattaa olla kiinnostunut juuri nyt? Lue vastaukset näihin kysymyksiin lataamalla maksuton asiantuntijaoppaamme!

opas-5-askelta-automatisointiin