Kuinka yrityksessänne varmistetaan sujuva ja tietoturvallinen tiedon hallinta? 

Systemaattisella tiedon hallinnalla varmistetaan tietoturva läpi tiedon elinkaaren. Kun tieto on luokiteltu, hallintaa voidaan myös automatisoida. Tällöin jätetään vähemmän tilaa virheille, vahingoille, unohduksille ja niistä aiheutuville sakoille tai mainehaitoille. 

Lataa asiantuntijoidemme laatima opas tiedon elinkaaren hallintaan. Oppaasta saat selville muun muassa:

  • millaisissa tilanteissa tiedon hallitsemattomuus näkyy ja mitkä sen vaikutukset ovat
  • miten tiedon hallinta auttaa varmistamaan, etteivät arkaluontoiset tiedot päädy vääriin käsiin
  • mitä tiedon luokittelulla tarkoitetaan ja miten ja miksi sitä tulisi tehdä
  • miten pääset käytännössä alkuun tiedon luokittelussa ja automatisoinnissa.

Asiantuntijoidemme vinkeillä saat käsityksen siitä, miten yrityksessänne voitaisiin parantaa tiedon ja tiedostojen käsittelyä sekä tietoturvaa. Opas tarjoaa sinulle käytännönläheisiä esimerkkejä, joiden kautta voit arvioida yrityksenne tiedonhallinnan tämän hetkistä tilaa sekä tunnistaa kehityskohteita.