Tunnetko jo tietoturvan parhaimmat taktiikat ja tekniikat?

Tietoturvan tehtävänä on turvata kolme ominaisuutta, jotka tiedolla pitäisi olla jatkuvasti: luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus. Tässä oppaassa esittelemme parhaimmat taktiikat ja tekniikat sekä PK-yrityksille soveltuvat tietoturvaohjelmistot, joiden avulla yritykset voivat suojautua tietoturvaloukkauksia vastaan.

Yrityksen tietoturvalla tarkoitetaan paljon muutakin kuin pelkkää virustorjuntaa. Virustorjuntaohjelmistojen lisäksi tietoturva vaatiikin jatkuvaa valppautta. Yrityksen suurin tietoturvauhka on sen oma henkilöstö: panosta siis tietoturvakäytänteisiin ja riittävään koulutukseen. Kun henkilöstö huomioi yleisimmät tietoturvariskit päivittäisessä työssä, pysyy yrityksen liiketoimintatieto suojattuna.

Esitämme oppaassa konkreettisia vinkkejä yrityksen tietoturvan takaamiseksi. Esittelemme myös kymmenen PK-yrityksille soveltuvaa laitetta ja tekniikkaa tietoturvan ylläpitämiseen ja parantamiseen. Oppaassa käsitellään tietoturvaa myös tietosuojalainsäädännön näkökulmasta.

Tietoturvaoppaasta voit lukea lisää mm. näistä aiheista:

  • Miten tietoturvauhkiin tulee varautua?
  • Mistä tunnistaa tietoturvaloukkauksen?
  • 12 käytännön vinkkiä yrityksen tietoturvan takaamiseksi
  • 10 laitetta ja tekniikkaa tietoturvan ylläpitämiseen ja parantamiseen
  • Yrityksen tietosuojan eli henkilötietojen käsittelyn turvaaminen

pk-yrityksen-tietoturvaopas