Tietosuojavastaava, tiedätkö miten GDPR vaikuttaa suomalaisen PK-yrityksen arkeen?

Tunnetko jo EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, eli GDPR:n?  Tässä pikaoppaassa esittelemme uuden tietosuoja-asetuksen ja sen keskeisimmät vaikutukset suomalaisten yritysten arkeen. Opas tarjoaa hyvät taustatiedot yrityksen tietosuojaan liittyen ja auttaa ymmärtämään sen vaikutuksia esimerkiksi henkilötietojen käsittelyyn paremmin.

Yrityksen henkilötietojen käsittely ei ole ainoastaan tietosuojavastaavan harteilla. Tietosuoja vaatii koko henkilöstön valppautta. Vältä tietosuojaloukkaukset ja varmista GDPR-vaatimusten täyttyminen!

Kerromme oppaassa tietosuoja-asetuksesta konkreettisten esimerkkien avulla. Kerromme myös, miten tietosuojan toteutumista valvotaan ja kenen vastuulla tietosuoja-asiat yrityksissä on.

Lataa maksuton opas ja saat vastauksen mm. näihin useimmin kysyttyihin kysymyksiin GDPR:stä

  • Mikä on GDPR?
  • Miksi tietosuojalainsäädäntö on laadittu ja keneen sillä on vaikutusta?
  • Mikä on muuttunut aikaisemmista tietosuojasäädöksistä?
  • Miten GDPR vaikuttaa suomalaisen PK-yrityksen arkeen?
  • Mitä kaikkia tietoja tietosuoja-asetus koskee ja kuka on vastuussa tietojen suojaamisesta?

PK-yrityksen GDPR-opas osa 1