ICT-strategialla varmistetaan, että yrityksen ICT-infra vastaa myös sen tulevaisuuden tarpeisiin

Modernilla ICT-infralla mahdollistetaan digitaalinen liiketoiminta ja rakennetaan kilpailuetua. Siksi ICT:n kehittämiseen tuleekin kiinnittää erityistä huomiota. Strategialla varmistetaan, että ICT-infrassa on huomioitu yrityksen tulevaisuuden suunnitelmat ja tarpeet.

Kehitetäänkö teidän ICT-ympäristöä suunnitelmallisesti ja ennen kaikkea liiketoiminnan tavotteiden mukaisesti?

Teknologioiden kehittyminen on muuttanut yrityksen liiketoimintaa. Siksi ICT-strategia koskettaakin koko organisaatiota. Onko ICT nostettu jo teidän organisaationne johtoryhmän agendalle? Tässä oppaassa kerromme, miksi se kannattaa!

Strategian onnistumista voidaan mitata vain, jos se jalkautetaan onnistuneesti käytännön toimenpiteisiin. Siksi lisäsimme tähän oppaaseen tärkeimmät vinkit käytännön strategiatyöhön.

Asiantuntijamateriaalimme vastaa mm. näihin kysymyksiin:

  • Mitä hyvään ICT-strategiaan sisältyy?
  • Miten priorisoidaan tärkeimmät ICT:n kehityskohteet?
  • Miksi strategiatyöhön kannattaa osallistaa organisaation eri funktiot?
  • Miten ICT-strategia jalkautetaan onnistuneesti?

Opas ICT-strategian laadintaan