Tiedätkö, mitä skaalautuvan IT-infran rakentamisessa ja ylläpidossa tulisi ottaa huomioon?

Turhauttaako sinua kankea tai vanhentunut IT-infra, joka jarruttaa kehityshankkeita? Etkö ole varma, mistä elementeistä IT-infran skaalautuvuus muodostuu?

Lataa asiantuntijoidemme kirjoittama opas kehitystyön tueksi ja opit esimerkiksi

  • mitkä ovat tavallisimmat IT:n pullonkaulat ja miten ne vältetään?
  • miten esimerkiksi käyttäjähallinnan ratkaisuilla tehostetaan työtä ja parannetaan tietoturvaa?
  • millainen on hyvä IT-dokumentaatio ja mitä hyötyä siitä on yritykselle?
  • millaisiin IT-kumppanuusmalleihin yritysten kannattaa tutustua ja mitä hyötyä IT-kumppanuudesta on?

Oppaasta löytyy asiantuntijan vinkit IT-ympäristön suunnitteluun ja kehittämiseen skaalautuvan IT:n erityispiirteet huomioiden.

Skaalautuva IT-ympäristö mukautuu yrityksen kasvaessa

Toimiva IT-ympäristö skaalautuu yrityksen muuttuviin tarpeisiin. IT-hankintoja ja -ratkaisuja tuleekin aina peilata yrityksen kasvustrategiaan. Kasvua tukevilla valinnoilla tuetaan yrityksen kasvua ja mahdollistetaan ketterä reagointi muutoksiin.

Parhaimmillaan IT toimiikin kasvun moottorina mahdollistaen esimerkiksi

  • kilpailuedun esimerkiksi kohonneen laadun tai tehokkuuden kautta
  • systemaattiset ja ennustettavat prosessit
  • tietoturvallisen ympäristön ja laadukkaat työtavat.

triuvare-icon-skaalautuva-it-infra