IT-palveluiden ulkoistamisella lisää kilpailukykyä – opas palveluntarjoajan kilpailuttamisen tueksi

IT-palveluiden hankinta ja ostaminen ovat organisaatioille hankkeita, joilla voidaan saavuttaa kaivatun huolettomuuden lisäksi suoria kustannussäästöjä. Samalla tietopääoman lisääntyminen tuo joustavuutta erilaisten IT-hankkeiden ja projektien hoitamiseen.

IT-palveluntarjoajia on vaikea vertailla, sillä valitettavan usein tarjousten ymmärrettävä osa rajoittuu hintaan. IT-palveluita ostavan on kuitenkin hyvä huomioida, että myös palveluiden sisällöissä on suuria eroja. Tässä oppaassa kerromme, mitä IT:n kilpailutusprosessissa tulisi huomioida.

Lataa IT-kilpailuttamisen opas ja opit mm.

  • Mitkä ovat IT:n ulkoistamisen hyödyt?
  • Mitä kannattaa huomioida IT-kumppanin valinnassa?
  • Mitkä asiat omasta tietohallinnon ympäristöstä on hyvä selvittää ennen kilpailutusta?
  • Miten IT-ulkoistusprosessi etenee?
  • Miten IT-kumppaneita ja heidän tarjouksiaan voi ja kannattaa vertailla?

IT-palveluiden ulkoistamisella lisää kilpailukykyä – opas palveluntarjoajien kilpailutuksen tueksi