Helppoutta ja tarkkuutta taloushallintoon

Käytätkö Procountor-järjestelmää? Haluatko eroon tiedonkulun haasteista taloushallinnossa?

Tämä opas on erinomainen työkalu taloushallinnon asiantuntijoille. Opas auttaa sinua tunnistamaan organisaationne taloushallinnon prosessien pullonkaulat. Voit syventyä sen parissa myös taloustiedon automaation mahdollisuuksiin. Lisäksi löydät digitaalisten kansien välistä runsaasti esimerkkejä, jotka auttavat näiden investointien perustelussa.

Toisaalta järjestelmäasiantuntijat löytävät tästä oppaasta konkreettisen case-esimerkin, jossa Procountor-ohjelmisto on integroitu osaksi tiketöintijärjestelmää SQL-tietokannan avulla.

Enemmän irti Procountor-järjestelmästä integraatiolla

Asiantuntijaoppaassamme käytämme esimerkkinä Procountor-ohjelmistoa, joka on suosittu Finagon tarjoama taloushallinnon ratkaisu. Se on helppo yhdistää muihin liiketoimintajärjestelmiin ja tämä mahdollisuus kannattaa hyödyntää. Procountorin integroiminen liiketoiminnan muihin työkaluihin säästää aikaa, parantaa työn laatua ja varmistaa edeän datan.

Oppaaseen on haastateltu taloushallinnon asiantuntijaa ja integraatioihin erikoistunutta ICT-osaajaa

Talouden prosessien vaatima tieto on usein pirstaloitunut eri liiketoimintajärjestelmiin. Lisäksi eri järjestelmien tieto ei välttämättä ole samanmuotoista ja yhteentoimivaa.

Lataa asiantuntijaoppaamme, ja lue miten järjestelmäintegraatioilla ratkaistaan nämä taloushallinnon tyypillisimmät pullonkaulat:

  • Rutiininomaista, toistuvaa ja yksinkertaista työtä tehdään manuaalisesti.
  • Eri järjestelmistä tuotua dataa pitää käsin korjata yhdenmukaiseksi.
  • Raportointi on hidasta, ja talouden tilanteen visualisointi on haastavaa.
  • Päätöksentekoon tarvittavaa tietoa pitää kerätä, ja osa datasta saattaa olla vanhentunutta.
  • Tiedon saatavuudessa on ongelmia etenkin etänä.