Datan hyödyntäminen on uusi normaali liiketoiminnan johtamisessa. Tulevaisuudessa voittajia ovat ne yritykset, jotka onnistuvat valjastamaan tiedon liiketoiminnan kehittämisen tueksi. Kasvaneet datamäärät ja pirstaloitunut järjestelmäympäristö muodostavat kuitenkin pullonkauloja tiedon hyödyntämiseen. Tässä blogiartikkelissa tiedolla johtamisen asiantuntijamme kertovat, miten solmukohdat avataan.

Tiedolla johtamisen pullonkaulat

Räjähdysmäinen tietomäärän kasvu yrityksissä on mahdollistanut uudet johtamisen mallit. Useissa yrityksissä johdetaankin liiketoimintaa nykyään datan pohjalta.

Ilman tietojohtamisen työkaluja datan hyödyntäminen liiketoiminnan tukena on käytännössä mahdotonta. Siksi useimmissa yrityksissä törmätään näihin tietojohtamisen haasteisiin:

 • Raportointi on työlästä
 • Tieto ei ole luotettavaa
 • Aikaa ei jää tulosten analysointiin

Oikeilla työkaluilla ja tiedolla johtamisen parhaimmilla käytänteillä yrityksen liiketoimintajärjestelmien tieto saadaan valjastettua ydintoiminnan kehittämisen tueksi. Seuraavissa kappaleissa kerromme miten!

Datan hyödyntäminen päätöksenteossa

Liiketoimintakriittinen tieto on yrityksissä pilkottuna useampaan eri järjestelmään. Esimerkiksi taloudella, myynnillä, tuotannolla ja HR:llä on jokaisella omat työkalunsa, jotka kaikki sisältävät ydintoiminnan kehittämisen kannalta kriittistä tietoa. Kun tieto kootaan eri lähteistä saman järjestelmän alle, raportointiin ja siten myös tiedon analysointiin saadaan huomattavia hyötyjä.

Tiedolla johtamisen työkalujen merkittävimmät hyödyt:

 • Aikaa vapautuu raporttien rakentamiselta tulosten analysointiin
 • Automaattinen raportointi minimoi inhimilliset virheet esimerkiksi tietojen syötössä
 • Työkalu tuo samaan näkymän ja käyttöliittymään kaiken liiketoimintatiedon
 • Tiedon visualisointi helpottaa analysointia ja ennustamista

Raportoinnin työkaluilla automatisoidaan liiketoimintatiedon käsittelyä, mikä vapauttaa aikaa raporttien rakentamisesta niiden analysointiin. Tämä jo itsestään tehostaa tiedolla johtamista huomattavasti.

Liiketoimintatiedon analysointi ja ennusteiden luominen mahdollistavat uusien palvelumallien kehittämisen ja trendien tunnistamisen, mikä on merkittävässä roolissa yrityksen kilpailuedun rakentamisessa. Kumpaan sinä käytät enemmän aikaa: raportointiin vai datan analysointiin ja uuden tiedon luomiseen?

Työkalut raportoinnin tehostamiseen

Tiedolla johtaminen on uusi normaali. Kiristyvässä kilpailussa voittavat ne yritykset, joilla on valmiudet ymmärtää ja hyödyntää dataa kaikkein nopeimmin. Siksi tiedolla johtaminen kannattaa ottaa johtoryhmän agendalle viimeistään nyt.

Asiakkaamme suusta kuultua: Ennen työajastani kului neljä tuntia raporttien tekemiseen. Nyt voin käyttää sen ajan tulosten analysointiin!

Tiedolla johtaminen ei ole ainoastaan suurten yritysten yksinoikeus. Esimerkiksi Microsoftin Power BI skaalautuu eri kokoisten yritysten tarpeisiin. Kustannustehokas työkalu onkin noussut erityisesti PK-yritysten suosioon.

Power BI:llä avataan yritysten tavallisimmat tiedolla johtamisen solmukohdat. Se tarjoaa yrityksille yhden käyttöliittymään eri liiketoimintajärjestelmien dataan. Sen sijaan, että tieto olisi koostettuna riveiksi ja sarakkeiksi, Power BI visualisoi datan helposti luettavaan muotoon. Graafit, värit ja elementit tehostavat erityisesti päivittäisjohtamista. Raporteista on helppo huomata luvut, jotka vaativat välitöntä reagointia. Toisaalta myös trendien seuraaminen ja siten pitkän tähtäimen ennustaminen helpottuvat sen avulla.

Oletko vertailemassa eri tiedolla johtamisen työkaluja? Kiinnitä huomiota näihin:

 • Tarjoaako työkalu selkeän näkymän eri raporteille ilman, että käyttäjällä tulee olla pääsy myös datan lähdejärjestelmään eli esimerkiksi taloudenhallinnan järjestelmään?
 • Päivittyykö data raporteille reaaliajassa?
 • Onko visualisointeja hyödynnetty tulosten analysoinnin helpottamiseksi?
 • Vaatiiko käyttöönotto merkittäviä ponnisteluja, vai löytyykö järjestelmäintegraatioihin valmiit moduulit?

Tutustu Power BI -raportointityökaluun ja ota yhteyttä asiantuntijoihimme. Kehitetään tiedolla johtamista yhdessä!

Haluatko testata Power BI:tä käytännössä?

Tilaa sähköpostiisi täysin maksutta linkit Power BI:n raportteihin, joita pääset itsekin testaamaan! Demoraporteissa on valmiit mallit mm. näihin visualisointeihin:

 • Henkilöstöhallinnon raportointi
 • Myynnin johtamisen työkalu
 • Asiakastöiden raportointi
 • Taloushallinnon raportointi
 • Verkkosivutilastot

New call-to-action

Sami Vatanen

Sami Vatanen