Vain harvalle yritykselle ICT-infran ylläpito ja kehittäminen ovat yrityksen ydinliiketoimintaa. Sen vuoksi ICT:n kehittämiseen käytetty aika on aina pois tuottavasta toiminnasta. ICT-infran hankkiminen palveluna on useimmissa tapauksissa se selkein ja kustannustehokkain tapa järjestää yrityksen IT. Tässä blogiartikkelissa asiantuntijamme kertoo tärkeimmät liiketoimintahyödyt, jotka palveluna hankkiminen tarjoaa.

Hallitumpi ICT-laitteiden elinkaari

Kun asiantuntija vastaa ICT-laitteista koko sen elinkaaren ajan, yritys voi luottaa laitteiden palvelevan tarkoitustaan, olevan aina ajan tasalla ja että ne hävitetään asianmukaisesti.

Hankinta

Yrityksen näkökulmasta laitteiden hankinta palveluna on äärimmäisen selkeä ja yksiselitteinen. Palveluntarjoaja vastaa tällöin laitteiden vaatimusmäärittelystä. Lisäksi se varmistaa, että yritys saa tarpeisiinsa sopivan laitteen sovittuun budjettiin. Asiantuntijuus tuo apua niin verkkolaitteiden kuin työasemien hankintaan. Ammattilainen osaa arvioida, miten laitteet ja ratkaisut liittyvät toisiinsa. Se vaikuttaa merkittävästi myös IT-ympäristön toimituusvarmuuteen: mitä vähemmän irrallisia osia, sen selkeämpi infra on ylläpidon näkökulmasta.

Tiesitkö? Käytännössä kaikki ICT-laitteet palvelimista ja verkkolaitteista työasemiin voidaan hankkia palveluna. Useimmissa tapauksissa yritykset hankkivat palvelimet ja verkkolaitteet palveluna, mutta huomattavia kustannushyötyjä voidaan saavuttaa myös työasemien hankinnan ulkoistamisella.


Kun laitteet hankitaan palveluna, yrityksen ei tarvitse huolehtia myöskään laitteesta itsestään. Työasemat luonnollisesti sijaitsevat aina asiakkaalla itsellään, mutta esimerkiksi palveluna hankitut verkkolaitteet voivat olla palveluntarjoajan tai kolmannen osapuolen tiloissa. Näin myös tilan fyysinen tietoturva, jäähdytys ja muut vaatimukset jäävät palveluntarjoajan mietittäviksi.

Ylläpito

Laitehankintojen vaatimusmäärittelyn, vertailun ja hankinnan lisäksi palveluntarjoaja vastaa myös laitteen toimivuudesta. Se on keskeisin osa palveluna hankkimisen liiketoimintahyötyjä. Kun esimerkiksi verkkolaitteiden reaaliaikainen valvonta, virustorjunta ja päivitysten hallinta ovat palveluntarjoajan vastuulla, asiakasyrityksen ei tarvitse rekrytoida talon sisälle ICT-osaamista

Lue myös tämä: Kasvuyrityksen IT-opas – huomioi nämä 4 asiaa

Palveluna hankkiessa asiakasyritykset pääsevät hyvin helpolla ICT-infran ylläpidon suhteen. Yritysten on kuitenkin tärkeää huolehtia palvelusopimuksen vastaavan liiketoiminnan tarpeisiin. Kuinka liiketoimintakriittistä esimerkiksi verkon toimivuus on? Palveluntarjoajan tehtävä on tietysti varmistaa verkkolaitteiden toimivuus ja ylläpito, mutta jos verkkolaitteet hajoaisivat, kuinka pian asiakkaalla tulisi olla varalaite käytössään, eli kuinka pitkä työn keskeytys voi enimmillään olla?

Haluatko lisätietoja palvelusopimuksen laatimiseen tai eri palveluntarjoajien vertailuun? Lataa maksuton asiantuntijaoppaamme IT-palveluiden ulkoistamisella lisää kilpailukykyä. Samassa oppaassa kerromme, miten onnistut palveluntarjoajan valinnassa ja mitä kaikkea ICT-tarjouspyyntöön tulisi sisällyttää.

Hävittäminen

Palveluna hankkiminen kattaa koko laitteen elinkaaren. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että myös laitteen tietoturvallinen hävittäminen on palveluntarjoajan vastuulla. Koska ICT-infran toimitusvarmuus taataan ennakoivalla ympäristön kehittämisellä, laitteetkin uusitaan aina ennakoiden, ei vasta sitten, kun laite on jo vanhentunut tai jopa rikki.

Mitä laitteiden tietoturvallisella hävittämisellä tarkoitetaan? Lue tämä artikkelimme!

ICT-budjetoinnin helpottuminen

Palveluna hankittu ICT-infra helpottaa myös IT:n kustannusten hallintaa. Kun palveluun sisältyy kaikki laitekustannuksista sen ylläpitoon ja päivittämiseen, voidaan ICT:n budjetti laskea ja ennakoida tarkkaan.

Lue myös tämä: Jokaisen talouspäällikön opas IT:n kustannusten hallintaan

Toisaalta palveluna hankittu ICT-infra mahdollistaa sen skaalautuvuuden, mikä on erityisesti kasvuyritysten etu. Kasvuyrityksen ei tarvitse tehdä suuria investointeja esimerkiksi palvelinkapasiteetin suhteen ennakkoon, vaan palvelu skaalautuu yrityksen tarpeiden mukaan. Toisinaan tarve voi olla myös hetkittäistä, jolloin yritys ei joudu maksamaan vaikkapa tietokannasta kuin vain sen käytössäolon ajan.

Lue lisää asiantuntijaoppaastamme tai ota yhteyttä halutessasi lisätietoja!

Olemme kirjoittaneet ICT-infran vaatimuksista erityisesti voimakkaassa kasvussa olevien yritysten näkökulmasta kasvuyrityksen IT-oppaassamme. Kerromme siinä tarkemmin, mitä ICT-infran skaalautuvuus käytännössä tarkoittaa ja millaisia liiketoimintahyötyjä ICT:n avulla voidaan saavuttaa. Voit ladata oppaan tästä!

Älä anna IT-infran jarruttaa kasvuanne. Lataa opas kehittämisen tueksi!

Rauli Saarikangas

Rauli Saarikangas