Kun yritys kasvaa, siitä hyötyvät myös työntekijät. Asiantuntijaosaamista tarvitaan lisää ja juuri tähän tarpeeseen Triuvarella käynnistettiinkin uudelleen syksyllä 2022 talon sisäinen ICT-asiantuntijaohjelma. Ohjelmasta hyötyvät niin työntekijät kuin työnantaja.

Triuvare haluaa panostaa omien työntekijöidensä osaamisen kehittämiseen, mikä lisää työtyytyväisyyttä ja sitouttaa työntekijöitä. Kasvattamalla talon sisäisistä työntekijöistä asiantuntijoita työnantaja hyötyy myös muun muassa aika- ja kustannussäästöillä. Ohjelman avulla voidaan säästää esimerkiksi ulkoisissa rekrytointikustannuksissa ja perehdytysajassa, koska omat työntekijät tuntevat jo asiakkaat sekä yrityksen järjestelmät ja ratkaisut, jolloin aikaa jää varsinaiseen tekemiseen. Lisäksi junior-tason osaajien rekrytointi IT-tukeen talon ulkopuolelta on helpompaa kuin vaativampien asiantuntijoiden löytäminen.

9 kuukaudessa asiantuntijaksi ja noin 500 euron palkankorotus

Triuvaren ICT-asiantuntijaohjelma on talon sisällä toteutettava 9 kuukauden mittainen ohjelma, joka tähtää tuesta ICT-asiantuntijan tehtäviin siirtymiseen. Ohjelmaan on sisäinen haku, jossa valitaan aina kerrallaan yksi henkilö. Hakuprosessi muistuttaa normaalia työnhakuprosessia, jossa työntekijä lähettää HR:lle vapaamuotoisen hakemuskirjeen, jossa kertoo vahvuuksistaan ja motivaatiostaan ohjelmaan. Kaikki hakijat haastatellaan ja päätös tehdään niiden pohjalta.

Valinnassa painottuvat hakijan kokemus IT-tuesta, motivaatio ja harrastuneisuus. Ohjelmaan valitun henkilön odotetaan myös olevan asiakaspalveluhenkinen ja utelias tiimipelaaja, joka haluaa jakaa osaamistaan myös muille. Ohjelma on ollut syystäkin suosittu työntekijöiden keskuudessa eikä se ole myyntipuheita vaatinut. Se onkin helppo ja verrattain nopea reitti työntekijälle edetä urallaan.

Ohjelman aikana työntekijä saa puolet IT-tuen pohjapalkasta ja puolet asiantuntijan pohjapalkasta. Käytännössä palkankorotus on noin 150 euroa. Ohjelman jälkeen työntekijä saa asiantuntijan palkkaa, joka on noin 3000-3300 €/kk. Omalla osaamisella ja kokemuksella pystyy kuitenkin korottamaan tätä palkkaa reilusti. Esimerkiksi ICT järjestelmäasiantuntijan pohjapalkka on tavallista asiantuntijaa korkeampi. Palkkaa nostavat myös sertifioinnit, joten kouluttautuminen näkyy myös työntekijän tilipussissa.

tuomas jaakkola - kasvokuvaTuomas Jaakkola nousi IT-tuesta ICT Specialistin rooliin asiantuntijaohjelman kautta

Haastavampia projekteja ja lisää vastuuta

Ohjelman aikana työntekijä pääsee ohjatusti tutustumaan haastavampiin työtehtäviin. Käytännön toteutus sisältää projektityöskentelyä, haastavampia tikettejä ja teknisiä vastaavuuksia. Tarkoituksena on tehdä töitä jokaisen aihealueen parissa, joista valitaan 2-3 aihetta, joihin lähdetään syventymään. Työntekijä saa myös sertifikaatit näistä aiheista.

Esimerkkejä teknisistä aihealueista ovat päätelaitehallinta, M365, tietoturva ja webhosting. Käytännössä second level-tiketit voivat olla esimerkiksi hälytysten läpikäyntiä. Asiantuntijat aikatauluttavat omat työnsä ja työpäivät pitääkin osata suunnitella itse, kun tuen määrätyt vuorot jäävät pois.

Sisäinen haku seuraavaan asiantuntijaohjelmaan käynnistetään taas kevään 2023 aikana ja sen aloitus ajoittuu syksylle.

Lue tästä Tuomaksen tuoreet kokemukset asiantuntijaohjelmasta ja miten hän eteni IT-tuesta asiantuntijaksi.

 

 

Sonja Valtanen

Sonja Valtanen